Zaznacz stronę

Europeistyka – studia europejskie – I stopień

Europeistyka – studia europejskie w CE. Czego i jak uczymy?

Program studiów na kierunku europeistyka – studia europejskie opracowaliśmy na podstawie doświadczeń zachodnioeuropejskich, które dowodzą, że jednostronne (czyli np. wyłącznie politologiczne) podejście do problemów Europy jako całości i Unii Europejskiej jako jej części nie pozwalają ani ich zrozumieć, ani – tym bardziej – rozwiązać. Integracja europejska jest procesem złożonym: politycznym, społecznym, gospodarczym, prawnym i kulturowym. Niezależnie od rodzaju problemów we współczesnej Europie, jaki podejmiemy, muszą one być rozpatrywane w szerszym kontekście.

Interdyscyplinarny charakter studiów w Centrum Europejskim

Program studiów integruje cząstkowe perspektywy w jeden obraz. Ta właściwość wyróżnia Centrum Europejskie. Model programu studiów bazuje na najlepszych doświadczeniach zachodnioeuropejskich, w tym wieloletniego partnera Centrum Europejskiego –Uniwersytetu w Maastricht.

Program studiów składa się z dwóch bloków:

  1. Przedmioty społeczno-politologiczne. Obejmują między innymi problematykę stosunków międzynarodowych, systemów politycznych i społecznych, współczesnych i historycznych idei, kultury oraz socjologii w wymiarze europejskim.
  2. Wiedza ekonomiczna i prawna, która jest niezbędna do prowadzenia analizy problematyki społeczno-politologicznej.

Wykładom i seminariom tematycznym towarzyszą zajęcia ćwiczeniowe i konwersatoria, podczas których studenci nabywają odpowiednich umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Wiedzę i doświadczenie mogą także rozwijać dzięki wyjazdom na stypendia zagraniczne (w ramach Programu Erasmus+), których przebieg harmonizowany jest z tokiem studiów.

Oryginalne połączenie interdyscyplinarności przedmiotów z zakresu politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, ekonomii, socjologii i kulturoznawstwa stanowi solidną podstawę pozwalającą naszym absolwentom uzyskiwać atrakcyjną pracę. Pozwala im na to dogłębna znajomość rozmaitych mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej, połączona z szeroką wiedzą na temat Europy jako swoistego kręgu cywilizacyjnego.

My ze swej strony dokładamy wszelkich starań, aby te umiejętności były jak najbardziej pogłębione dzięki zdobyciu gruntownego wykształcenia akademickiego. Jednocześnie jednak bardzo dbamy o to, aby nasi studenci zdobywali umiejętności praktyczne (np. w zakresie prezentacji, pisania na poziomie akademickim) oraz orientowali się w skomplikowanych zagadnieniach współczesności, którą śledzimy, badamy i interpretujemy na bieżąco.

Absolwenci Centrum Europejskiego UW

Absolwenci Centrum Europejskiego UW są cenieni zarówno za granicą, jak w Polsce – znajdują zatrudnienie w instytucjach Unii Europejskiej (np. Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim, Europejskim Trybunale Obrachunkowym), firmach konsultingowych i lobbingowych w Brukseli (np. Burson Marsteller, Schuman Associates), organizacjach międzynarodowych (np. ONZ, OBWE). W kraju pracują w think-tankach i organizacjach pozarządowych (Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka), organach administracji samorządowej i centralnej (np. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Obrony Narodowej), firmach public relations, centrach informacyjnych, mediach radiowych i telewizyjnych (np. POLSAT, TVN). Wielu z nich rozpoczęło własną działalność gospodarczą, m.in. w zakresie pomocy publicznej, transportu, polityki społecznej; część jest specjalistami od do spraw promocji polskiego wizerunku w świecie, np. w zakresie dyplomacji kulturalnej.

Jednym słowem, dzięki zdobytej w Centrum Europejskim UW wiedzy, nasi absolwenci mogą podejmować różnorodne wyzwania zawodowe oraz rozwijać własne, oryginalne kariery.