Komunikat Dyrektora dotyczący funkcjonowania CE od 16 marca

16 marca 2020

Facebooktwitter

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do wprowadzonego 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, a także Komunikatu Rektora UW dotyczącego funkcjonowania uczelni z 15 marca br., wprowadzam z dniem 16 marca od godz. 8.00 następujące zasady dotyczące funkcjonowania Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego:

  1. CE UW, w tym jego Sekretariat i Dziekanat, zostają zamknięte dla interesantów. 
  2. Wszelkie sprawy, w tym studenckie, należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Pracowników administracji CE obowiązuje praca zdalna. Osoby pracujące zdalnie w godzinach pracy wykonują swoje obowiązki zgodnie z poleceniami Dyrektora i są dostępne pod adresami poczty elektronicznej. 
  4. Dokumenty inne niż finansowe, które wymagają złożenia podpisów, do odwołania należy przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG). Proszę zadbać, aby potrzebne podpisy i pieczątki były wyraźne. Wersje papierowe tych dokumentów należy przesyłać zgodnie z obowiązującymi zasadami.
  5. Dokumenty papierowe należy przesyłać wyłącznie pocztą wewnętrzną poprzez kancelarię.
  6. Wejścia do budynku CE UW zostaje ograniczone do niezbędnego minimum.
  7. Biblioteka CE jest zamknięta.
  8. Dyrekcja dostępna jest on-line i telefonicznie

 

 

        Wszystkim życzę dużo zdrowia i odporności,

  

  Prof. dr hab. Bogdan Góralczyk

  Dyrektor