Współpraca z LI Liceum Ogólnokształcącym w Rembertowie

Centrum Europejskie podpisało umowę o współpracy z LI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Rembertowie.

W dniu 17 listopada 2022 r. Dyrektor CE UW – dr hab. Kamil Zajączkowski, Dyrektor LI LO im. T.Kościuszki w Rembertowie – mgr Elżbieta Szepietowska-Paluch oraz Zastępca Burmistrza Dzielnicy Rembertów – Pan Aleksander Lesiński podpisali umowę o współpracy między instytucjami.

W ramach umowy pracownicy Centrum Europejskiego będą prowadzić cykliczne zajęcia dodatkowe dla uczniów rembertowskiego Liceum oraz uczestniczyć w pracach nad programami kształcenia klas o profilu europejskim oraz przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Przedstawiciel Liceum, Pani Dyrektor Elżbieta Szepietowska-Paluch, wejdzie w skład Rady Interesariuszy Centrum Europejskiego i będzie doradzać w rozwoju programu studiów na kierunku europeistyka. Centrum Europejskie będzie natomiast brało udział w dniach otwartych szkoły oraz innych działaniach promocyjnych w liceum. Pierwsze wspólne działania zaplanowane są już na grudzień.