Zaznacz stronę

Lista zajęć prowadzonych zdalnie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 50 Rektora UW prof. Marcina Pałysa z dnia 10 marca w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, dr Agnieszka Chmielewska, jako Kierownik Jednostki Dydaktycznej dla kierunku europeistyka studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim oraz dla kierunku europeistyka – studia europejskie studia I i II stopnia o profilu ogólnoakademickim ogłasza listę zajęć semestru letniego roku akademickiego 2019/2020, które do odwołania będą prowadzone zdalnie.

Lista dodatkowo zawiera informację o zajęciach prowadzonych zdalnie przez wykładowców Centrum Europejskiegona kierunku europeistyka, studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. 

Lista