Zaznacz stronę

Międzynarodowa konferencja i warsztaty w Bitoli

15 listopada 2023

Facebooktwitter

W dniu 6 listopada br. w Bitoli,  w pięknie odrestaurowanym Pałacu Oficerskim (House of Army) odbyła się jednodniowa konferencja międzynarodowa pt. “Cauldron in the East, cauldron in the South? Challenges for security and stability in Europe”. Konferencja ta była jednym z elementów projektu pt. Polish Experience in Combating Disinformation – Inspirations for the Western Balkans w ramach grantu jaki otrzymał Uniwersytet Warszawski (Centrum Europejskie) w ramach konkursu MSZ „Dyplomacja publiczna 2023” (w wysokości 150 tys. zł).

Głównym celem konferencji było ukazanie rosyjskiej propagandy w Europie, Polsce i na Bałkanach. Ważnym elementem konferencji było demaskowanie i analiza aktywności dezinformacyjnej Rosji w odniesieniu do działań wojennych w Ukrainie realizowanej w państwach Bałkanów Zachodnich, zwłaszcza w Czarnogórze i Macedonii Północnej, a także w Polsce. Organizatorzy zadbali o informację i promocję dotyczącą finansowania przedsięwzięcia przez MSZ, zarówno w wymiarze graficznym (wyraźna informacja na prezentacjach multimedialnych), jak i w swoich ustnych wystąpieniach.  Zostało podkreślone, że jest to: Public task financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland within the grant competition “Public Diplomacy 2023”. Tej informacji towarzyszyło logo MSZ.

Obok głównego organizatora projektu ze strony Polski (czyli CE UW) głównym zagranicznym partnerem instytucjonalnym konferencji był University „St. Kliment Ohridski” – Bitola (North Macedonia). Pozostałymi partnerami instytucjonalnymi byli: ,,University of “Ss. Cyril and Methodius” Skopje, University Donja Gorica w Podgoricy, The Atlantic Council of Montenegro, Centre for Democratic Transition (Montenegro), the Pan-European Union of Montenegro, Centre for International Relations (Poland). Oficjalnym przewoźnikiem polskich gości na konferencję był PLL LOT.

Konferencja została otwarta o godz. 9.15 przez prof. Sasho Korunovski – Rektora University „St. Kliment Ohridski” – Bitola, następnie głos zabierały osoby w następującej kolejności: dr Toni Konjanovski -Burmistrz Bitoli; Pani Bisera Kostadinovska-Stojcevska – Minister Kultury Macedonii Północnej; Pan Krzysztof Grzelczyk – Ambasador RP w Macedonii Północnej; dr hab. Kamil Zajączkowski – dyrektor CE UW oraz prof. Goran Ilik – Prorektor ds. Naukowych  University „St. Kliment Ohridski” – Bitola. Na konferencji było w jej pierwszej części około 110 osób, następnie około 50.

Dr hab. Kamil Zajączkowski nakreślił główne cele projektu finansowego przez MSZ. To przede wszystkim wzmacnianie pozycji Polski w regionie Bałkanów Zachodnich jako wiarygodnego partnera i sojusznika europejskiego państw bałkańskich. Jak zaznaczył dr hab. Zajączkowski przyjęcie całych Bałkanów do struktur euroatlantyckich będzie oznaczać całkowite wyłączenie tego regionu z wpływów rosyjskich.

Następnie odbyły się trzy panele merytoryczne konferencji zatytułowane kolejno:

The European Union and the Balkan States in the Face of Global Security Challenges; Challenges related to Russian disinformation activities – Polish and Balkan experiences; Challenges related to Russian disinformation activities – Polish and Balkan experiences.

Konferencja była nagrywana i zostanie udostępniona na kanałach społecznościowych wszystkich partnerów projektu. Stosowne informacje o wydarzeniu znalazły się w mediach macedońskich.

Wieczorem odbyło się spotkanie networkingowe uczestników projektu z Polski, Macedonii Północnej oraz Czarnogóry. Omówiono dotychczasowy stan realizacji projektu.

W dniu 7 listopada br. odbyły się warsztaty w ramach grantu dla Studentów i pracowników uczelni w Bitoli w UKLO Student Information Centre. Warszaty poprowadzili dr Bruno Surdel i mgr Agnieszka Ostrowska. Dotyczyły one następujących kwestii: Countering Kremlin’s Disinformation on Poland’s Energy Projects: A Practical Guide; Fake news, deepfake and use of AI (Artificial Intelligence) in creating false information: how can we distinguish true from false?

W warsztacie uczestniczyło ok. 30 osób. Sporządzono listę obecności. Słuchaczami byli studenci, pracownicy akademiccy i członkowie NGO’s. Oba warsztaty spotkały się z dużym zainteresowanie słuchaczy, padło kilka pytań i wywiązała się ciekawa dyskusja, która miała charakter seminaryjny. Macedońscy uczestnicy wyrazili zainteresowanie sprawami Polski i odnieśli je do problemów swojego kraju.

Spotkanie podsumował prof. Goran Ilik, Prorektor University „St. Kliment Ohridski” Universty–Bitola podkreślając znaczenie projektu dla współpracy i tworzenia pozytywnego wizerunku Polski w Macedonii Północnej i wyrażając zadowolenie, że grant będzie kontynuowany.

Wieczorem, 7 lutego br. polska delegacja z UW i CSM wzięła udział w uroczystym koncercie chopinowskim, który odbył się już po raz 30. w Bitoli w Pałacu Oficerskim (House of Army). Koncert był współorganizowany przez Ambasadę RP w Macedonii Północnej, z udziałem Ambasadora RP.

Wyjazd był dofinansowany w wewnętrznym systemie grantowym UW w ramach Działania IV.3.1 finansowanego z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.