Zaznacz stronę

Nagrody Rektora UW dla pracowników CE UW

10 grudnia 2020

Facebooktwitter

10 grudnia br. odbyła się w CE UW uroczystość wręczenia Nagród Rektora UW pracownikom CE UW. Nagrody wręczał w imieniu JM Rektora UW, Dyrektor CE UW, dr hab. Kamil Zajączkowski.

Rektor UW, prof. Alojzy Nowak, uhonorował na wniosek Dyrektora CE, dr. hab. Kamila Zajączkowskiego, pięciu pracowników CE UW.

Indywidualną Nagrodę Rektora III stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań otrzymali:
• Prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki
• Dr hab., prof. ucz. Bogdan Góralczyk
• Dr hab. Olga Barburska

Indywidualną Nagrodę Rektora III stopnia za osiągnięcia badawcze, dydaktyczne i organizacyjne otrzymała:
• Dr hab., prof. ucz. Marta Grabowska

Indywidualną Nagrodę Rektora UW dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymała:
• Mgr Beata Mielcarz