Zaznacz stronę

O możliwościach trójstronnej współpracy dydaktycznej

25 września 2023

Facebooktwitter

W dniach 18-19.09.2023 na wspólne zaproszenie Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich oraz Centrum Europejskiego UW odbyło się dwudniowe spotkanie warsztatowe na temat zacieśnionej współpracy dydaktycznej z udziałem przedstawicieli Europa-Institut, Universität des Saarlandes oraz Wydziału Prawa Université Grenoble Alpes oraz Biura Współpracy z Zagranicą UW i Biura Międzynarodowych Programów Badawczych UW. Dwudniowe rozmowy były poświęcone możliwościom uruchomienia wspólnych programów kształcenia w kontekście dostępnych europejskich i krajowych źródeł finansowania.

Dziękujemy prof.Constance Chevallier-Govers, Faculté de Droit Université Grenoble Alpes oraz prof. Władysławowi Czaplińskiemu Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego za udział w obradach.

Podziękowania dla pani Joanny Wiszniewskiej-Owerko z Biura Współpracy z Zagranicą UW oraz dr Marty Oknińskiej-Jaworskiej z Biura Międzynarodowych Programów Badawczych UW za życzliwe wspieranie inicjatywy oraz udział spotkaniu.

Podziękowania dla pani Sylwii Stępniak, sekretariat Dyrektora Centrum Europejskie UW, za przygotowanie spotkania w CE UW i organizację lunchu.

Spotkanie W CE UW 19.09.

Na zdjęciu: dyrektor ds. akademickich ass. iur. Julia Legleitner Europa Institut Universität des Saarlandes, dr Mareike Fröhlich, Sekcja projektów międzynarodowych Europa Institut, Universität des Saarlandesprof. Roman Tinière, Faculté de Droit Université Grenoble Alpes, dr Laurent Tatarenko, dyrektor Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytet Warszawski, dr Agnieszka Chmielewska zastępca Dyrektora Centrum Europejskie Uniwersytet Warszawski i Dorota Jurkiewicz-Eckert koordynator programów mobilnościowych Centrum Europejskie Uniwersytet Warszawski. Zdjęcie wykonała dr Kinga Torbicka, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Uniwersytet Warszawski.