Pierwsze seminarium metodologiczne sekcji międzynarodowych stosunków kulturalnych Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

1 lipca 2018

Facebooktwittergoogle_plus

W dniu 8.06.2018 roku w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
odbyło się pierwsze seminarium metodologiczne poświęcone współczesnym wyzwaniom w
badaniach międzynarodowych stosunków kulturalnych. W seminarium naukowym wzięła mgr Dorota
Jurkiewicz-Eckert. Spotkanie badaczy MSK z Wrocławia, Lublina i Warszawy zostało zorganizowane
przez sekcję międzynarodowych stosunków kulturalnych Polskiego Towarzystwa Studiów
Międzynarodowych. Podczas seminarium dyskutowano zagadnienia dotyczące miejsca i znaczenia
kultury w badaniach nad współczesnymi stosunkami międzynarodowymi, dyskutowano o
trudnościach związanych z multidyscyplinarnym charakterem tych badań, a także o roli
konstruktywizmu w MSK. Podczas seminarium pojawiła się także problematyka badań nad chińską
„soft power”, dyskutowano i prezentowano współczesne trendy w badaniach nad dyplomacją
kulturalną i zagadnienia związane z relacjami UNESCO-UE w zakresie promowania i implementacji
Konwencji z 2003 roku o ochronie dziedzictwa niematerialnego. W seminarium uczestniczyła mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert.