Pracownicy i studenci CE wzięli udział w Letniej Szkole w Pradze

2 października 2019

Facebooktwitter

W dniach 2-6 września 2019 r. Uniwersytet Karola we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Kopenhaskim zrealizował   interesujący i bardzo aktualny projekt – Letnią Szkołę Prawa Imigracyjnego i Azylowego w Pradze. W 5-dniowym szkoleniu wzięli udział doktoranci i absolwenci trzech współpracujących uniwersytetów zainteresowani prawnymi aspektami unijnej polityki imigracyjnej i azylowej. Wśród uczestników szkoły byli osoby z państw Unii Europejskiej (Polska, Czechy, Wielka Brytania, Włochy), zarówno jak i trzecich krajów (Chiny, Białoruś, Nigeria).

Celem seminarium doktoranckiego było krytyczne przeanalizowanie aspektów prawnych tak zwanego „kryzysu uchodźczego” w Europie i zastanowienie się nad środkami przyjętymi w odpowiedzi na to wyzwanie na szczeblu unijnym, międzynarodowym i krajowym w ciągu ostatnich trzech lat. Głównym, choć nie wyłącznym, tematem został wspólny europejski system azylowy (a w szczególności Konwencja Dublińska).

W ramach szkoły przedstawiciele kadry naukowej Uniwersytetu Karola, Uniwersytetu Kopenhaskiego i Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzili bardzo istotne i bogate w informacje wykłady dotyczące zagadnień prawa migracyjnego. Centrum Europejskie było reprezentowane przez Panią profesor Janę Plaňavová-Latanowicz, która miała wykład na temat „Ramy prawne unijnej polityki imigracyjnej i azylowej”. Ponadto profesor Uniwersytetu Karłowego prof. JUDr. Lenka Pítrová i koordynator projektu Michal Říha zorganizowali dla uczestników szkoły wizytę w Czeskim Parlamencie. Podsumowaniem szkoły była symulacja negocjacji w Radzie na temat Konwencji Dublińskiej oraz napisanie i prezentacja przez uczestników artykułów na temat prawa imigracyjnego i azylowego.

Praga spotkała doktorantów i absolwentów z różnych krajów piękną pogodą, wspaniałymi widokami, bogatym programem, niezwykle owocną komunikacją. W przyszłym roku zespół Uniwersytetu Karola planuje powtórzyć program Letniej Szkoły i robić to w przyszłości co roku. Zainteresowani tematem mogą śledzić informacje na stronie https://4eu.prf.cuni.cz/.

67837408_10214765785914573_5399420455448739840_n

69863119_10214765785594565_7851037326158331904_n 70120836_10214765785194555_2249725503395069952_n