Zaznacz stronę

Prof. UW dr hab. Marta Grabowska na konferencji SECURE 2020

9 października 2020

Facebooktwitter

Prof. UW dr hab. Marta Grabowska w dniach 6-7 października 2020 r. wzięła udział w 24 Konferencji na temat bezpieczeństwa informatycznego SECURE 2020 zorganizowanej przez NASK, CERT.PL i NASK.SA  pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji i przy wsparciu Urzędu Komunikacji Elektronicznej, F5, Samsung, FORTINET oraz ATENDE.

W konferencji przeprowadzonej w trybie zdalnym wzięło udział ponad 1200 uczestników.

Konferencja była poświęcona aktualnym zagadnieniom bezpieczeństwa teleinformatycznego w związku z przyspieszeniem rewolucji cyfrowej w czasie pandemii COVID-19 oraz ostatnim działaniom Unii Europejskiej w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Konferencję otworzył Minister Cyfryzacji Marek Zagórski.

Konferencja obejmowała dwie sesje plenarne, trzy ścieżki tematyczne oraz debatę oxfordzką, w której prof. UW dr hab. Marta Grabowska wzięła udział.

W ramach sesji plenarnych do najciekawszych referatów zaliczyć można wystąpienia: Lance Spitzera z SANS Institute (USA) na temat inżynierii społecznej (socjotechniki) w obszarze cyberbezpieczeństwa, Anny Gielewskiej z Fundacji Reporterów na temat dezinformacji  QAnon czy Andrzeja Sikory i Marka Bajora z BotSense NASK na temat ochrony klientów bankowości elektronicznej.

W ramach ścieżki tematycznej Hardcore rozważano zagadnienia różnych podatności na zagrożenia na poziomie zaawansowanym, ścieżka Management przeznaczona była dla zespołów zarządzających bezpieczeństwem teleinformatycznym, a ścieżka Policy obejmowała cyberbezpieczeństwo w ujęciu strategicznym, prawnym i politycznym.

W debacie oxfordzkiej udział wzięły dwa zespoły po 3 osoby, które prezentowały swoje stanowiska na temat roli rewolucji cyfrowej w dobie pandemii COVID-19.

LINK DO KONFERENCJI

Warszawa. 8 października 2020 r.

                                                                       Prof. UW dr hab. Marta Grabowska