Program stypendialny im. Stanisława Grabskiego – ROK AKADEMICKI 2017/2018 – IX EDYCJA

1 lutego 2018

Facebooktwittergoogle_plus

Program Stypendialny im. Stanisława Grabskiego dla Polaków ze Wschodu

MOŻESZ ZOSTAĆ NASZYM STYPENDYSTĄ, JEŻELI:

 1. masz polskie pochodzenie z kraju byłego ZSRR (Karta Polaka, świadectwo urodzenia, karta stałego pobytu na podstawie polskiego pochodzenia);
  2. jesteś studentem kierunku ekonomicznego na polskiej uczelni na terenie RP lub w wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku;
  3. nie płacisz za studia (wyjątek – wileńska filia UwB) i są to studia stacjonarne;
  4. masz mniej niż 1350 zł miesięcznie (300 euro) na utrzymanie się na studiach w roku akademickim 2017/2018;
  5. uczestniczysz w wolontariacie, pracy studenckich kół naukowych w wymiarze 40 godzin w skali roku akademickiego i kursach szkoleniowych z zakresu ekonomii w wymiarze 20 godzin w skali roku akademickiego;
  6. twoja średnia wynosi co najmniej 3,5 lub jeżeli jesteś studentem I semestru I, II lub III stopnia i twoja punktacja rekrutacyjna wynosi co najmniej 70%.

 

Więcej informacji na stronie www Programu:

www.stypendium.org

 

Dziękujemy Partnerom, że wspólnie wzmacniamy odbudowę polskiej inteligencji w krajach byłego ZSSR

 

Zespół Programu Stypendialnego
Fundacji Wileńszczyzna

 

tel +48 605 643 376 (w soboty w godzinach 14.00-16.00)

fb  (we wtorki w godzinach 20.00-21.00)

e-mail pomoc.wilenszczyzna@nullgmail.com


www.stypendium.org