Studia Europejskie – Studies in European Affairs w bazie ERIH PLUS

20 października 2019

Facebooktwitter

Dzięki wysiłkom zespołu redakcyjnego kwartalnika „Studia Europejskie – Studies in European Affairs” czasopismo jest już indeksowe w bazie ERIH PLUS (European Refrence Index for the Humanities and the Social Sciences). ERIH PLUS  to indeks czasopism naukowych z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, stworzony przez Norwegian Center for Research Data. 

Prof. Bogdan Góralczyk – red. naczelny Programu Wydawniczego CE UW

Doc. Artur Adamczyk – red. naczelny kwartalnika „Studia Europejskie – Studies in European Affairs”.

Przemysław Bartuszek – Sekretarz redakcji kwartalnika „Studia Europejskie – Studies in European Affairs”.