Zaznacz stronę

 

Testowanie gry strategicznej w ramach programu ZIP UW

 

Centrum Europejskie razem z Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych przygotowuje nowy program studiów II stopnia na kierunku europeistyka. Jednym z jego elementów będzie gra strategiczna, symulująca sytuację państwa lub terenu, gdzie wcześniej odbył się konflikt zbrojny. Gra jest narzędziem dydaktycznym, które ma pozwolić w doskonalszy sposób zrozumieć złożoność problemów na takim terenie, nieprzewidywalność rozwoju sytuacji oraz skomplikowane zadanie misji stabilizacyjnych. 

Uczestnik gry odgrywa rolę jednego z graczy na skonfliktowanym terenie. Gra wciąga w świat nieprzewidywalnego rozwoju wypadków. Poprzez udział w niej w szybkim tempie poznaje się realia danego państwa i głównych graczy na wewnętrznej arenie. W praktyce poznaje się także mechanizmy ścierania się zwalczających się frakcji. Jest to innowacyjne narzędzie do nauki o problemach bezpieczeństwa międzynarodowego. 

Dr hab. Agata Dziewulska od 2017 r. pracuje nad przygotowaniem symulatora stabilizacji państwa pokonflikowego. Do jego opracowania zdobyła grant Narodowego Centrum Nauki, aby zdobyć wiedzę na temat symulatorów. Uzyskała także dofinansowanie z Funduszu Innowacji Dydaktycznych UW, a obecnie realizuje kolejne etapy swoich prac w programie ZIP Uniwersytetu Warszawskiego. Nad przygotowaniem gry pracuje interdyscyplinarny zespół, w którego skład wchodzą także: prof. UW, dr hab. Paweł Kozłowski, dr Anna Ostrowska oraz dr Beata Górka-Winter.

W dniach 22 i 29 marca w Centrum Europejskim odbywa się pilotażowe uruchomienie gry. Prace zespołu polegają na testowaniu gry strategicznej z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Zbierane są uwagi i spostrzeżenia, co ma pozwolić na lepsze opracowanie gry i jej odpowiednie wykorzystanie w programie studiów II stopnia na kierunku europeistyka. Do testowania nowego narzędzia zostali zaproszeni zewnętrzni eksperci, absolwenci Centrum Europejskiego, nauczyciele akademiccy Centrum Europejskiego oraz młodzież ze szkół średnich.

Dr hab. A. Dziewulskiej i jej zespołowi życzymy powodzenia!