Wizyta studyjna pracowników CE UW (a także ISM WNPiSM UW i CSM) w Pradze w ramach grantu MSZ

1 stycznia 2019

Facebooktwittergoogle_plus

W dniach 5-8 grudnia 2018 r. przedstawiciele CE UW (prof. Bogdan Góralczyk, doc. Jana Plaňavová-Latanowicz, dr Kamil Zajączkowski, mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert), a także ISM WNPiSM UW (dr hab. Jakub Zajączkowski, dr Bogusław Lackoroński, Linda Masalska) oraz CSM (dr Małgorzata Bonikowska) wzięli udział w wizycie studyjnej w Pradze, w ramach grantu MSZ (konkurs „Forum polsko-czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2018”), którego CE jest głównym wykonawcą i liderem. Wizyta ta obejmowała udział w: międzynarodowej konferencji pt. EU in the Time of Changes: Czech and Polish Perspectives , a także roundtable pt. Current challenges to European integration.

Oba te wydarzenia wpisywały się w główny cel projektu realizowanego w ramach grantu, tj. aktywizację polsko-czeskiej debaty wśród społeczności akademickiej (a w szczególności młodzieży akademickiej) dotyczącej szeroko pojętej problematyki tożsamości europejskiej w kontekście propozycji utworzenia Europy kilku prędkości oraz polityki Polski i Czech w tym zakresie.

Ze strony czeskiej w konferencji i roundtable wzięli udział przedstawiciele: Instytutu Państwa i Prawa Czeskiej Akademii Nauk (główny organizator wydarzeń w Pradze); Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola w Pradze; Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Pradze, Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze (zobacz program obu tych wydarzeń – program1  i program2).

Słowo wstępne wygłosiła i dokonała otwarcia konferencji Ambasador Polski w Czechach, Pani Barbara Ćwioro. W konferencji wzięli także udział przedstawiciele Ambasady RP w Czechach: Marzena Ewa Krajewska i Magdalena Moryksiewicz.

Grant MSZ realizowany przez Centrum Europejskie UW i partnerów (ISM UW i CSM), między majem a grudniem 2018 r., zakładał:
a) zorganizowanie dwóch seminariów naukowych (w Warszawie i w Pradze) z udziałem polskiej i czeskiej młodzieży akademickiej oraz spotkanie podsumowującego projekt (tzw. roundtable),
b) wydanie wspólnej publikacji („Studia Europejskie”2019, nr 1),
c) stworzenie i moderowanie w mediach społecznościowych polsko-czeskiego forum dyskusyjnego celem wymiany myśli europejskiej (https://www.facebook.com/groups/1873180519444641) .

Koordynatorami projektu byli: doc. Jana Plaňavová-Latanowicz (kierownik projektu, Centrum Europejskie UW); dr Kamil Zajączkowski (zastępca kierownika projektu, Centrum Europejskiego UW) oraz mgr Linda Masalska (koordynator administracyjnym, Instytut Stosunków Międzynarodowych WNPiSM).