Zaznacz stronę

Wykład dr Anny Kamińskiej w CE UW

18 lutego 2024

Facebooktwitter

Miło nam poinformować, że zaproszenie do wygłoszenia gościnnego wykładu w CE UW przyjęła Pani dr Anna Kamińska, wybitna specjalistka w obszarze technologii kwantowych, która wygłosi wykład Nowoczesne technologie kwantowe – perspektywy i strategia europejska.

Dr Anna Kamińska jest absolwentką Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 2017 r. po kilku latach pracy naukowej w dziedzinie fizyki cząstek i oddziaływań fundamentalnych w europejskich ośrodkach badawczych CERN, DESY, University of Oxford oraz JGU Mainz, dołączyła do zespołu Creotech Instruments S.A., polskiej firmy specjalizującej się w elektronice i systemach na potrzeby nowoczesnych technologii. Zajmuje się rozwojem biznesu, kształtowaniem i prowadzeniem projektów z obszaru technologii kwantowych. W szczególności, wraz z grupą inżynierów w Creotech, pracuje nad systemami kontrolnymi do komputerów kwantowych oraz kwantowej dystrybucji klucza.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 26 lutego 2024 r.  godz. 16.45-18.15 w sali 203A Centrum Europejskiego UW

Abstrakt wystąpienia: W ramach wykładu odbędzie się krótkie i przystępne wprowadzenie w tematykę technologii kwantowych, jednych z najbardziej obiecujących i potencjalnie przełomowych technologii rozwijanych obecnie na świecie. W szczególności omówione będą komputery kwantowe i kwantowa komunikacja oraz główne wyzwania, jak i nadzieje związane z rozwojem tych technologii. Finalnie, zarysowana zostanie strategia Komisji Europejskiej w obszarze technologii kwantowych, realizowana obecnie w ramach szeregu dedykowanych programów i działań.

Spotkanie organizuje dr hab. Marta Grabowska, prof. Centrum Europejskiego UW.