Zaznacz stronę

Wykłady i warsztaty na University St. Kliment Ohridski (Bitola)

25 października 2022

Facebooktwitter

Bitola, Macedonia Północna, 6-7 października 2022

 

Pobyt na Uniwersytecie Klimenta-Ohridskiego w Bitoli stanowił element realizacji współpracy Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych podjętej w ramach projektu “Balkan Ambitions and Polish Inspirations” (zadanie publiczne finansowane przez MSZ RP w ramach grantu „Public Diplomacy 2022”).

1. W dniu 6 października 2022 przedstawione zostały dwa wykłady skierowane do macedońskich studentów prawa:

  • „Civil Society in Poland after 1989: Transformation, Consolidation, Deconstruction”–przygotował i przedstawił dr hab. Mikołaj Rakusa-Suszczewski, CE UW. 
  • “The war in Ukraine: different definitions of victory and the Polish perspective”– przygotował i przedstawił prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki,  CE UW

2. W dniu 7 października 2022 przeprowadzone zostały zajęcia o charakterze warsztatowym dla studentów pierwszego roku prawa:

  • „Building civil society in liberal democracy”– dr hab. Mikołaj Rakusa-Suszczewski, CE UW
  • “Humanitarian aid for Ukrainian refugees as a catalyst of the new grassroots activity of society in Poland”– prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki,  CE UW.

3. Ponadto, w drugim dniu wizyty delegację z Polski przyjął Rektor uczelni prof. Sasho Korunovski. Spotkanie dotyczyło możliwości kontynuacji i rozszerzenia współpracy dwustronnej między uczelniami, jak również wspólnej realizacji projektów międzynarodowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na współpracę z krajami Bałkanów Zachodnich.