Zaznacz stronę

Zaproszenie na międzynarodową konferencję organizowaną przez PECSA oraz SGH przy współudziale Centrum Europejskiego UW

30 listopada 2019

Facebooktwitter

PECSA_5.12.2019

Zaproszenie na międzynarodową konferencję organizowaną przez Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) oraz Szkołę Główną Handlową przy współudziale Centrum Europejskiego UW jako partnera 

W ramach wszechstronnego rozwijania swojej działalności naukowej Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego nawiązuje intensywną współpracę z różnymi organizacjami naukowymi oraz z innymi renomowanymi placówkami akademickimi. Dotyczy to m.in. Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, z którymi nasza jednostka utrzymuje ożywione kontakty już od wielu lat. 

W ramach tej współpracy CE UW jest zaangażowane w realizację prestiżowego międzynarodowego projektu badawczego pt. „EUSHARE – Connecting the European Union of Shared Aims, Freedoms, Values and Responsibilities”, realizowanego w latach 2016–2020 przez PECSA i współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach Programu Erasmus+ (Jean Monnet Support to Associations). Kierownikiem projektu jest dr Marta Pachocka, Sekretarz Zarządu PECSA. Uczestnikami ze strony CE UW są: prof. dr hab. Bogdan Góralczyk, prof. dr hab. Dariusz Milczarek, doc. dr Artur Adamczyk, doc. dr Olga Barburska, dr Kamil Zajączkowski. 

Głównym celem projektu jest promocja PECSA jako instytucji propagującej i prowadzącej badania nad wybranymi aspektami integracji europejskiej, a także rozpowszechniającej wyniki tych badań wśród szerokiego grona odbiorców. Projekt ma przyczyniać się do budowania ogólnounijnych więzi pomiędzy różnymi partnerami (organizacjami społecznymi, władzami państwowymi i lokalnymi itp.) na podstawie wspólnie podzielanego systemu wartości europejskich. W projekcie przewidziane jest – oprócz m.in. organizowania szkoleń czy wydawania e-journala – także prowadzenie specjalnych debat naukowych. 

Mamy zatem przyjemność zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji PECSA Connecting the European Union of Shared Aims, Freedoms, Values and Responsibilities”, która odbędzie się 5 grudnia 2019 r. o godz. 9.00 w gmachu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 128, bud. C, Aule I i II.

Organizatorami konferencji są: Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) oraz Katedra Studiów Politycznych i Katedry Unii Europejskiej im. Jeana Monneta Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Współorganizatorami są: Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zaś partnerem m.in. jest Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. 

Obrady toczyć się będą w języku angielskim. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji znajdą Państwo na stronie www pod adresem: http://www.pecsa.edu.pl/index.php/en/conferences-conferences/international-conference-2019

Zachęcamy do rejestracji on-line do dnia 3 grudnia 2019 r.
http://www.pecsa.edu.pl/en/conferences-conferences-international-conference-2019/registration

Więcej informacji:
Strona www PECSA: http://www.pecsa.edu.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/stowarzyszeniepecsa/
Twitter: https://twitter.com/pecsa_eu

Kontakt: biuro@nullpecsa.edu.pl