Zaznacz stronę

Zasady korzystania z biblioteki CE w trakcie trwania epidemii COVID-19

1 października 2020

Facebooktwitter

5 października 2020 r. biblioteka Centrum Europejskiego wznawia obsługę czytelników.

Obecnie, w czasie trwania epidemii COVID-19 użytkownicy Biblioteki zobowiązani są do przestrzegania zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz przestrzegania przepisów Uniwersytetu Warszawskiego dot. przeciwdziałania zakażeniu koronawirusem.

Szczegółowe zasady korzystania z zasobów określone są w Aneksie do Regulaminu Biblioteki CE.

 

Aneks do Regulaminu Biblioteki Centrum Europejskiego UW

 

Zasady korzystania z Biblioteki Centrum Europejskiego w trakcie trwania epidemii COVID-19

 

 1. Udostępnianie publikacji na miejscu będzie odbywać się  w poniedziałki i środy w godzinach  12.00 – 19.00.
 2. Osoby planujące wizytę w czytelni zobowiązane są do wpisania się na listę w pliku https://docs.google.com/document/d/1lro3_l_TumYH4qIxcPumQ3GoVhuguHuMLexsSPYlWSY/edit?usp=sharing najpóźniej w dniu poprzedzającym wizytę do godz. 15.00. Zgłoszenie powinno zawierać przedział czasowy (od…do) planowanego pobytu w czytelni.
 3. Czytelnik może skorzystać z zamówionych publikacji wyłącznie po otrzymaniu zwrotnego e-maila z biblioteki CE UW, potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia.
 4. Użytkownicy będą mogli nieodpłatnie wykonać skan interesującego ich fragmentu książki  lub artykułu (lecz nie więcej niż 30 stron).
 5. W celu zachowania bezpiecznej odległości w czytelni może przebywać jednocześnie 3 użytkowników.
 6. Przed wejściem do czytelni użytkownicy zobowiązani są do zdezynfekowania rąk.
 7. Na terenie czytelni bezwzględnie obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust (noszenia maseczki lub przyłbicy).
 8. Podczas korzystania z materiałów bibliotecznych konieczne jest używanie rękawiczek (dostępne w bibliotece).
 9. Na terenie czytelni obowiązuje konieczność zachowania bezpiecznej odległości wynoszącej minimum 1,5 metra.
 10. Pracownicy Biblioteki mają prawo odmówienia wpuszczenia do czytelni osoby, wykazującej objawy chorobowe, mogące wiązać się z zakażeniem COVID-19.
 11. Powyższe zasady obowiązują do odwołania.

dr hab. Kamil Zajączkowski
DYREKTOR
Centrum Europejskiego
Uniwersytetu Warszawskiego