Zmiany w programie grantów wewnętrznych

5 grudnia 2018

Facebooktwitter
Od 1 grudnia zostały wprowadzone zmiany w programie grantów wewnętrznych jaki funkcjonuje na Uniwersytecie Warszawskim. Jest to związane z przyznaniem przez MNiSW środków na pilotażowy projekt „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Wszystkie dotychczasowe ścieżki finansowania projektów naukowych oraz dotyczące współpracy międzynarodowej zostają utrzymane.
Główne zmiany polegają na:
1. Wprowadzeniu szybkiej ścieżki dla finansowania projektów mających na celu uzyskanie prestiżowego grantu lub też znaczącego podniesienia zdolności UW do uczestnictwa w prestiżowych projektach badawczych. Możliwe jest uzyskanie wsparcia do 25 tys. zł na różnego rodzaju działania pozwalające złożyć wniosek w ramach Programu H2020, w tym o grant ERC.
2. Obniżenie do 25% wkładu wydziału lub innej jednostki podstawowej UW, jaki jest konieczny dla uzyskania grantu na zwiększenie potencjału badawczego jednostki oraz jej umiędzynarodowienia.
3. Wprowadzenie pilotażowego projektu mikrograntów, w ramach którego badacze, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do liczby N na UW mogą proponować projekty, które służą ich rozwojowi naukowemu. Decyzję o przyznaniu grantu będzie podejmowała komisja powołana przez Rektora UW.
4. Podtrzymanie i zwiększenie zakresu projektów służących współpracy w ramach sojuszu uczelni europejskich 4EU oraz federacji z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.
Projekt pilotażowy „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” będzie funkcjonował na UW do 31 maja 2019 roku. Po jego zakończeniu i na podstawie doświadczeń z jego realizacji zostanie zaproponowany nowy program grantów wewnętrznych UW, który zacznie funkcjonować od 1 czerwca 2019 r.