Komunikat Dyrekcji CE z dnia 17 marca br dotyczący zajęć zdalnych

18 marca 2020

Facebooktwitter

Warszawa, 17 marca 2020 r.

Szanowni Państwo, 

Przedstawiamy Państwu najważniejsze kwestie związane z kontynuacją procesu dydaktycznego w sytuacji odwołania zajęć dydaktycznych prowadzonych „w sali”. Uwzględniliśmy wszystkie aspekty prawne, finansowe i organizacyjne. Jest to dla nas wszystkich nowe wyzwanie. Mamy nadzieję, że wspólnie i razem będziemy mogli sprostać tym problemom. 

 1. Serdecznie dziękujemy wszystkim tym z Państwa, którzy do tej pory przesłali informację odnośnie sposobu prowadzenia zajęć zdalnie. 
 2. Zaznaczamy przy tym, że przez zdalne prowadzenie zajęć rozumiemy wszelkie formy przekazywania materiałów dla studentów, zagadnień i zadań do pracy własnej, interakcji ze studentami, konsultacji i monitorowania postępów studentów w osiąganiu założonych dla danego przedmiotu efektów kształcenia, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności platform e-learningowych i wideokonferencji. 

 

 • Osoby, które zgodzą się prowadzić zajęcia zdalnie – prośba o uzupełnienie karty zajęć (w załączniku). Proszę o zgłaszanie chęci prowadzenia zajęć zdalnych do 20 marca br., do godz. 10. (a.ogonowska@nulluw.edu.pl, k.zajaczkowski@nulluw.edu.pl).
 • Prośba do wszystkich wykładowców, by skontaktowali się ze swoimi grupami zajęciowymi (przez USOSmaila) i poinformowali o tym jak zamierzają dokończyć zajęcia/przedmiot przez siebie prowadzony. Dotyczy to także osób, które nie podjęły się zajęć zdalnych. Zajęcia, które rozpoczynają się w połowie kwietnia będą regulowane później.
 1. Rekomendujemy dobranie takiej metody zdalnego nauczania, która będzie dostosowana do Państwa oraz studentów/studentek możliwości i specyfiki prowadzonego przedmiotu. Zdajemy sobie sprawę, że dla części z Państwa dostępny i możliwy będzie jedynie „program bazowy” – utrzymanie stałego kontaktu z daną grupą studencką, przekazywanie materiałów, zadań i wskazówek do samodzielnej pracy, monitorowanie postępów i informacja zwrotna. 

Przy doborze narzędzi do kształcenia zdalnego proponujemy uwzględnienie następujących możliwości:

  • Platforma internetowa Kampus/COME – część z Państwa prowadziła bądź prowadzi zajęcia e-learningowe na tej platformie. UW uruchomił stronę https://zajeciazdalne.ckc.uw.edu.pl/, gdzie są informacje dotyczące uproszczonych procedur i materiały szkoleniowe na temat możliwości przeniesienia zajęć stacjonarnych na platformę e-learningową Kampus. 
  • Przekazywanie studentom skanów artykułów i rozdziałów z książek (swoich lub innych autorów; zaznaczając jednak bardzo wyraźnie, że materiały te są tylko wyłącznie do osobistego użytku), linków do wykładów czy artykułów ogólnodostępnych w sieci. Wyegzekwowania wiedzy po powrocie na uczelnię lub na ich podstawie poproszenie o (i tutaj Państwo macie wiele możliwości) m.in.: napisanie eseju lub krótkiego tekstu 3-5 stron. Przygotowanie prezentacji może być uzupełnieniem do tekstu.
  • Przekazywanie studentom prezentacji swoich zajęć (uzupełnionych ewentualnie o 1-2 artykuły/rozdziały) i przygotowanie na tej podstawie, jak wyżej wskazano, np. eseju. 

 

 • Zwracamy się ze szczególną prośbą do promotorów prac dyplomowych o wsparcie studentów i studentek w przygotowaniu prac, w tym w pozyskiwaniu materiałów do pracy i pozostawanie z nimi w kontakcie, tak aby obecna sytuacja w możliwie jak najmniejszym stopniu wpłynęła na terminowe przygotowanie pracy. 
 • Z uwagi na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, do czasu jego odwołania, brak jest możliwości umawiania się na indywidualne konsultacje ze studentami w obiektach CE i UW. Rekomendujemy utrzymywanie kontaktu mejlowego, kontakt przez komunikatory internetowe (np. skype) bądź telefoniczny
 • Bardzo prosimy o archiwizowanie każdego kontaktu ze studentem/studentami. To ważne ze względu na ewentualną kontrolę.

WYKŁADY W CZASIE RZECZYWISTYM I ON-LINE

 • Narzędzia oferowane przez Google, w tym przede wszystkim Google Meet(dostępne w aplikacjach Google na Państwa mejlowymkoncie uniwersyteckim) – do organizacji wideokonferencji (zajęć zdalnych odbywanych w czasie rzeczywistym) w ramach usług G Suite dostępnych dla wszystkich pracowników i studentów UW. Studenci i studentki mogą dołączyć do wideokonferencji po uzyskaniu od Państwa linku/kodu do spotkania. W załączeniu przesyłamy krótką instrukcję obsługi tego narzędzia. W razie problemów z uruchomieniem narzędzia/korzystaniem z niego, proszę o kontakt z Panem Wiktorem Jasionowskim: w.jasionowski@nulluw.edu.pl
 • Innym przydatnym narzędziem jest Google Classroom (dostępne w aplikacjach Google na Państwa mejlowym koncie uniwersyteckim) – w prostej formule pozwala na zamieszczanie materiałów dla studentów/studentek, w tym przydzielanie zadań do wykonywania, a także komunikację ze studentami. Możecie Państwo skorzystać z tutorialu odnośnie tego narzędzia opublikowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji: https://www.youtube.com/watch?v=uiuE0UtqB3w
 • Istnieje także możliwość nagrywania swoich wykładów i wysyłania Studentom (np. YouTube).

Wątpliwości czy problemy prosimy zgłaszać do Dyrekcji CE.

W chwili pisania tego komunikatu sytuacja jest nadal bardzo dynamiczna i nieprzewidywalna. W związku z tym jeśli chodzi o zaliczenia i egzaminy, informację na ten temat podamy w późniejszym terminie. Oczekując dyspozycji Rektora UW. 

Wszystkim Państwu życzymy dużo zdrowia i wytrwałości. Jednocześnie dziękujemy za współpracę i wyrozumiałość.

Dyrekcja CE UW

ZAŁĄCZNIK: KARTA ZGŁOSZENIA ZAJĘĆ ZDALNYCH