Europeistyka

Studia licencjackie

Program studiów na kierunku europeistyka opracowaliśmy na podstawie doświadczeń zachodnioeuropejskich, które dowodzą, że jednostronne (czyli np. wyłącznie politologiczne) podejście do problemów Europy jako całości i Unii Europejskiej jako jej części nie pozwalają ani ich zrozumieć, ani – tym bardziej – rozwiązać. Integracja europejska jest procesem złożonym: politycznym, społecznym, gospodarczym, prawnym i kulturowym. Niezależnie od rodzaju problemów we współczesnej Europie, jaki podejmiemy, muszą one być rozpatrywane w szerszym kontekście. Program studiów integruje cząstkowe perspektywy w jeden obraz. Ta właściwość wyróżnia Uniwersytet Warszawski.

Program studiów składa się z dwóch bloków:

 1. Przedmioty społeczno-politologiczne. Obejmują między innymi problematykę stosunków międzynarodowych, systemów politycznych i społecznych, współczesnych i historycznych idei, kultury oraz socjologii w wymiarze europejskim.
 2. Wiedza ekonomiczna i prawna która jest niezbędna do prowadzenia analizy problematyki społeczno-politologicznej.

Wykładom i seminariom tematycznym towarzyszą zajęcia ćwiczeniowe i konwersatoria, podczas których studenci nabywają odpowiednich umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej. Wiedzę i doświadczenie mogą także rozwijać dzięki wyjazdom na stypendia zagraniczne (w ramach programu Erasmus+), których przebieg harmonizowany jest z tokiem studiów.

 

Więcej informacji

Pobierz ulotkę o studiach licencjackich
Program kształcenia na kierunku europeistyka na studiach I stopnia
Program ramowy – studia licencjackie
Szczegółowe zasady kwalifikacji na studia licencjackie 
Zobacz też stypendia socjalnenaukowe

Studia magisterskie

Studia II stopnia na kierunku europeistyka poświęcone są pogłębionej analizie wybranych problemów wewnątrz Europy oraz jej relacji z innymi częściami świata. Multi- i interdyscyplinarny charakter studiów pozwala na lepsze zrozumienie złożonych problemów naszego kontynentu. Podczas studiów studenci nabywają umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk ekonomicznych i społecznych w różnej skali, tak polskiej, jak i europejskiej.

Studia na kierunku europeistyka przekazują wiedzę o szeroko rozumianej Europie w zakresie politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, ekonomii oraz zagadnień kulturowo-społecznych. Nasze studia, z jednej strony, zajmują się zagadnieniami integracji europejskiej, czyli funkcjonowaniem Unii Europejskiej w jej rozmaitych wymiarach. Z drugiej jednak strony, zajmujemy się wieloma innymi, szerszymi kwestiami, takimi jak różnorodne oddziaływanie Europy na najważniejsze zjawiska i procesy zachodzące we współczesnym świecie.

Przykładowe przedmioty:

 • Negocjacje w Unii Europejskiej,
 • Teoria i praktyka integracji europejskiej,
 • Polityka tworzenia prawa w Unii Europejskiej,
 • Arbitraż międzynarodowy,
 • Instytucje dyplomacji Unii Europejskiej,
 • Lobbing w Unii Europejskiej,
 • Prawo rynków finansowych w Unii Europejskiej,
 • Stosowanie prawa Unii Europejskiej w Polsce,
 • Marketing i promocja w Unii Europejskiej

Program studiów został przygotowany w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), którego celem jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników, usprawnienie oraz unowocześnienie zarządzania.

Więcej informacji
Pobierz ulotkę o studiach magisterskich
Program kształcenia na kierunku europeistyka na studiach II stopnia
Program ramowy – studia magisterskie
Szczegółowe zasady kwalifikacji na studia magisterskie

Absolwenci europeistyki na rynku pracy

Absolwenci naszych studiów licencjackich mogą kontynuować kształcenie na tym samym kierunku (2-letnie studia magisterskie uzupełniające) lub podjąć dowolne studia magisterskie w kraju lub zagranicą. Studia magisterskie wykorzystują wiedzę ze studiów I stopnia w celu bardziej dogłębnego analizowania problemów współczesnej Europy.

Absolwenci europeistyki są cenieni zarówno za granicą, jak w Polsce – znajdują zatrudnienie w instytucjach Unii Europejskiej (np. Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim, Europejskim Trybunale Obrachunkowym), firmach konsultingowych i lobbingowych w Brukseli (np. Burson Marsteller, Schuman Associates), organizacjach międzynarodowych (np. ONZ, OBWE). W kraju pracują w think-tankach i organizacjach pozarządowych (Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka), organach administracji samorządowej i centralnej (np. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Obrony Narodowej), firmach public relations, centrach informacyjnych, mediach radiowych i telewizyjnych(np. POLSAT, TVN). Wielu z nich rozpoczęło własną działalność gospodarczą, m.in. w zakresie pomocy publicznej, transportu, polityki społecznej; część jest specjalistami od do spraw promocji polskiego wizerunku w świecie, np. w zakresie dyplomacji kulturalnej.

Jednym słowem, dzięki zdobytej na Uniwersytecie Warszawskim wiedzy, nasi absolwenci mogą podejmować różnorodne wyzwania zawodowe oraz rozwijać własne, oryginalne kariery.

Zalety europeistyki

Jesteśmy w ścisłej czołówce kierunków Uniwersytetu Warszawskiego, które mają najlepiej rozwiniętą szeroką ofertę stypendiów zagranicznych. Dzięki umowom podpisanym z ponad 30 prestiżowymi uczelniami europejskimi co roku duża grupa naszych studentów spędza semestr na jednej z nich w ramach programu Erasmus Plus lub innych programów wymiany.

Oryginalne połączenie interdyscyplinarności przedmiotów z zakresu politologii, stosunków międzynarodowych, prawa, ekonomii, socjologii i kulturoznawstwa poszerzone o wiedzę wybranej specjalizacji stanowi solidną podstawę pozwalającą naszym absolwentom uzyskiwać atrakcyjną pracę. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi studenci zdobywali praktyczne umiejętności (np. w zakresie prezentacji, pisania, analizy strategicznej) oraz orientowali się w skomplikowanych zagadnieniach współczesności, którą śledzimy, badamy i interpretujemy na bieżąco.