Facebooktwittergoogle_plus

Pierwsze seminarium metodologiczne sekcji międzynarodowych stosunków kulturalnych PTSM

 

W dniu 8 czerwca 2018 r. w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się pierwsze seminarium metodologiczne poświęcone współczesnym wyzwaniom w badaniach międzynarodowych stosunków kulturalnych. W seminarium naukowym wzięła mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert. Spotkanie badaczy MSK z Wrocławia, Lublina i Warszawy zostało zorganizowane przez sekcję międzynarodowych stosunków kulturalnych Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych. Podczas seminarium dyskutowano zagadnienia dotyczące miejsca i znaczenia kultury w badaniach nad współczesnymi stosunkami międzynarodowymi. Dyskutowano o trudnościach związanych z multidyscyplinarnym charakterem tych badań, a także o roli konstruktywizmu w MSK. Podczas seminarium pojawiła się także problematyka badań nad chińską „soft power”. Debatowano i prezentowano współczesne trendy w badaniach nad dyplomacją kulturalną i zagadnienia związane z relacjami UNESCO-UE w zakresie promowania i implementacji Konwencji z 2003 roku o ochronie dziedzictwa niematerialnego.