Peace By Piece

 

Peace by Piece

Strategiczna gra symulacyjna o budowaniu pokoju i stabilizacji państwa dotkniętego konfliktem

Berberyjski lud Tuaregów, od tysiącleci rządzący Saharą, rozpada się na dwie zwalczające się grupy. Jedni (MNLA) chcą własnego sekularnego państwa (Azawad), drudzy (Ansar Dine) zachowania własnej islamskiej dominacji nad pustynią. Dzieje się to w Afryce Zachodniej, w jednym z największych tamtejszych krajów – Mali.

W tym samym czasie armia malijska dokonuje przewrotu w stolicy. Skorumpowany prezydent ucieka z kraju.

Mali pogrąża się w chaosie.

Do ogarniętego konfliktem kraju ściągają siły międzynarodowego dżihadu (AQIM). Chcą zawładnąć słabym państwem – wprowadzić kalifat i prawo szariatu.

Z ugrupowań zdominowanych przez Berberów (Tuaregów) i Arabów odchodzą czarni zwolennicy. W proteście przeciwko dyskryminacji ustanawiają własne siły (MUJAO).

Ludobójstwo, zniszczenia, porwania. Każdy walczy z każdym. Walczące grupy wchodzą ze sobą w krótkotrwałe lub dłuższe koalicje.

Nic nie jest pewne. Nic nie jest przewidywalne.

Wszechobecny zamęt wywołany upadkiem instytucji państwowych usiłują opanować siły międzynarodowe.

Jak przywrócić spokój w Mali? Jak pogodzić zwaśnione strony?

Czy przeprowadzenie powszechnych wyborów spotka się z aprobatą walczących i malijskiego społeczeństwa?

Czy wprowadzenie nowej konstytucji da podstawę do stabilizacji kraju?

Czy uruchomienie wielkich humanitarnych i infrastrukturalnych projektów, przynoszących korzyść wszystkim Malijczykom, rozwiąże problem?

 

W tej grze:

Którą ze stron konfliktu chcesz być?

Jak się zachowasz? Z kim wejdziesz w alians?

Czy uważasz, że osiągniesz sukces samodzielnie?

Kogo i co chcesz zniszczyć? Co chcesz osiągnąć?

Czy sądzisz, że warto przejść ponad podziałami i rozwijać kraj?

 

Gra idzie o wielką stawkę. Życie ludzi, rozwój, panowanie nad własnym krajem… Tymczasem pod pustynią kryją się ogromne, ostatnie już na ziemi, zasoby ropy, uranu, złota i rud rzadkich metali. Przez pustynię wiodą szlaki handlowe: broń, narkotyki, niewolnicy, uchodźcy, wszelkiego rodzaju kontrabanda. Większość z nich prowadzi do Europy.

Gra idzie o wielką stawkę.

Po której stronie będziesz w tej grze?

 
Pod koniec kwietnia 2019 r. ruszyła pierwsza edycja nowego kursu Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego „Strategic Gaming in Peacebuilding” – nowatorskiego przedsięwzięcia łączącego najnowsze metody nauczania: blended learning z Content and Language Integrated Learning (CLIL) i Experience Learning Method (ELM), a projektowanie kursu odbyło się zgodnie ze standardami ABC Learning Design. Prowadzony po angielsku, intensywny kurs teorii stabilizacji państwa pokonfliktowego łączy klasyczne metody zajęć w sali z e-learningiem, a kończy się rozegraniem gry strategicznej „Peace by Piece” autorstwa zespołu naukowców Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierownictwem dr hab. Agaty Dziewulskiej, i profesjonalistów z IGGAMES. Gra przenosi uczestników w realia pogrążonego w chaosie państwa w Afryce Środkowej. Uczestnicy muszą wykorzystać całą zdobytą podczas kursu wiedzę oraz wrodzony spryt i opanowanie, żeby przetrwać. I wygrać.

Pobierz ulotkę.

Dr hab. Agata Dziewulska od 2017 r. pracuje nad przygotowaniem symulatora stabilizacji państwa pokonflikowego. Do jego opracowania zdobyła grant Narodowego Centrum Nauki, co umożliwiło pozyskanie wiedzy na temat symulatorów. Uzyskała także dofinansowanie z Funduszu Innowacji Dydaktycznych UW, a obecnie realizuje kolejne etapy swoich prac w programie ZIP Uniwersytetu Warszawskiego. Nad przygotowaniem gry pracuje interdyscyplinarny zespół, w którego skład wchodzą także: prof. UW, dr hab. Paweł Kozłowski, dr Anna Ostrowska oraz dr Beata Górka-Winter.

30 sierpnia 2019 r.

Na 50. Anniversary Conference ISAGA gra strategiczna ‚Peace by Piece’ otrzymała Grand Prix Serious Game Design Competition!!! Gratulujemy dr hab. Agacie Dziewulskiej, dr Annie Ostrowskiej i Igorowi Widawskiemu. 

 

Nagroda_gra        Dyplom_gra

Plansza Gry


 

28 maja 2019 r.

Pierwsze oficjalne uruchomienie gry symulacyjnej w siedzibie Centrum Europejskiego z udziałem zaproszonych gości.


 

25 kwietnia 2019 r.

Odbyła się próba generalna przed pierwszym oficjalnym uruchomieniem gry strategicznej. Gra strategiczna została nazwana „Peace by Piece”.

 


 

16 kwietnia 2019 r.

Pod koniec kwietnia ruszyła pierwsza edycja nowego kursu Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego „Strategic gaming in peacebuilding” – nowatorskiego przedsięwzięcia łączącego najnowsze metody nauczania. Prowadzony po angielsku, intensywny kurs teorii stabilizacji państwa pokonfliktowego łączy klasyczne metody zajęć w sali z e-learningiem, a kończy się rozegraniem gry strategicznej „Peace by piece”. Gra przenosi uczestników w realia pogrążonego w chaosie państwa w Afryce Środkowej. Uczestnicy muszą wykorzystać całą zdobytą podczas kursu wiedzę oraz wrodzony spryt i opanowanie, żeby przetrwać. I wygrać…


 

22 i 29 marca 2019 r.

W Centrum Europejskim odbyło się pilotażowe uruchomienie gry. Prace zespołu polegają na testowaniu gry strategicznej z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Zbierane są uwagi i spostrzeżenia, co ma pozwolić na lepsze opracowanie gry i jej odpowiednie wykorzystanie w programie studiów II stopnia na kierunku europeistyka. Do testowania nowego narzędzia zostali zaproszeni zewnętrzni eksperci, absolwenci Centrum Europejskiego, nauczyciele akademiccy Centrum Europejskiego oraz młodzież ze szkół średnich.  

Test Gry


 

Styczeń 2019 r.

Włączenie gry strategicznej do programu studiów drugie stopnia na kierunku europeistyka – nowego kierunku studiów przygotowywanego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego. Gra będzie obowiązkowym elementem programu studiów.


 

Luty 2018 r.

Gra zostaje włączona do programu studiów drugiego stopnia na kierunku europeistyka – studia europejskie jako przedmiot do wyboru.


 

Styczeń 2018 r.

Gra strategiczna otrzymuje dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W ramach programu zostaną przygotowane zajęcia ogólnouniwersyteckie z wykorzystaniem symulatora stabilizacji państwa pokonfliktowego.


 

Sierpień 2017 r.

Dr hab. Agata Dziewulska otrzymuje grant Miniatura Narodowego Centrum Nauki na realizację działania naukowego pt. Symulator stabilizacji pokonfliktowej w badaniach nad bezpieczeństwem. Cel projektu Celem projektu jest zbudowanie gry strategicznej, która będzie miała zastosowanie zarówno w dydaktyce, jak i w prowadzonych badaniach dotyczących odbudowy struktur politycznych, społecznych i gospodarczych państw dotkniętych silną destabilizacją połączoną z działaniami zbrojnymi. Gra strategiczna jest modelowana na symulator stabilizacji pokonfliktowej państwa. Uczestnicy gry doświadczają, w jakiej znajdują się „gracze” stosunków międzynarodowych w sytuacji konieczności podejmowania decyzji o ingerencji w konflikt zbrojny oraz „podmioty” w państwie pokonfliktowym, które muszą znaleźć najlepsze dla siebie warunki egzystencji (np. rząd, liderzy stron walczących, mafia, społeczeństwo).

Komentarze osób testujących grę

 
„Niesamowita gra! Jedna z najlepszych w jakie grałem!”
 
„Duże emocje i bardzo mocne. Wciągające”.
 
„Gra absolutnie genialna. Dziękuję za możliwość uczestnictwa we wczorajszym spotkaniu. Również, gdyby w przyszłości były jeszcze prowadzone jakieś sesje, będę zobowiązany za sposobność wzięcia w nich udziału!”
 
„Praktycznie nieograniczone możliwości i wolność wyboru w decyzjach i dalszych ruchach na planszy”.
 
„Bardzo dużo interakcji społecznych z innymi graczami/frakcjami”.
 
„Wrażenie, jakoby uczestniczyło się w czymś istotnym, a nasze działania przekładały się bezpośrednio na większe cele. Bardzo pozytywny aspekt. Nie czułem nigdy czegoś podobnego w grze planszowej. Podobało mi się”.
 
„Piękna szata graficzna”.

Gra strategiczna „Peace by Piece” jest elementem programu studiów drugiego stopnia na kierunku europeistyka. Zapraszamy na nasze studia!

już wkrótce pojawią się tu zdjęcia