Zaznacz stronę

prof. ucz. dr hab. Agata Dziewulska

e-mail: a.dziewulska@uw.edu.pl
telefon: 22 553 33 37  

dyżur: pOstatnia aktualizacja: 1 marca 2022
Wtorek, 18:20-19:20
pokój 206
Proszę o powiadomienie drogą mailową przynajmniej dzień wcześniej.

A.Dziewulska_2021

prof. ucz. dr hab. Agata Dziewulska

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW i Centrum Europejskiego UW. Doktorat na temat „Post-conflict Peace-building in Bosnia and Herzegovina: Putting law into practice” obroniła w European University Institute we Florencji, a habilitację z zakresu nauk o bezpieczeństwie otrzymała decyzją Rady  Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. Trzy razy obserwator wyborów w Bośni i Hercegowinie z ramienia OBWE, ekspert Rady Europy w programie „Intercultural Dialogue and Conflict Prevention”, członek Zespołu Bezpieczeństwa i Rozwoju Człowieka przy Komitecie Prognoz „Polska 2000 Plus” Polskiej Akademii Nauk i ekspert Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Zajmuje się teorią konfliktu zbrojnego, wielowymiarową stabilizacją państwa po konflikcie, bezpieczeństwem europejskim.

Dr hab. Agata Dziewulska jest laureatką: Nagrody Ministra Nauki i Edukacji za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej, Nagrody Indywidualnej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz Nagrody Dydaktycznej Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Gra strategiczna „Peace by Piece”, która jest wynikiem kierowanego przez nią projektu naukowo-dydaktycznego zdobyła Grand Prix Serious Game Design Competition organizowanego przez International Simulation and Gaming Association (ISAGA).

Kierownik projektów realizowanych z funduszy Komisji Europejskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki oraz Funduszu Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Redaktor naukowy książki „Peace by Piece: learning to stabilise a military conflict with a strategic game” (PWE 2021), autorka książek „Pokój po konflikcie: Bośnia, Afganistan, Irak. Wnioski dla strategii bezpieczeństwa UE” (CEUW 2016), „Sztuka rozwiązywania konfliktu zbrojnego” (Bellona 2007), redaktor e-booka „Współczesna wojna: odsłony” (CEUW), współautorka książki „Learning the ropes: How to make teaching and learning meet” (Nicodemo Magiulli Editore 2005), redaktor książek: „Europeisation of political rights: Voter Advice Application and migrant mobilisation in 2011 UK elections” (CEUW 2012), „New neighbours – on the diversity of migrants’ political involvement” (CEUW 2012), „Practitioners’ advice on EU project management” (CEUW 2012), autorka artykułów z zakresu teorii konfliktu zbrojnego, bezpieczeństwa europejskiego i nawigatorów wyborczych.

Kompulsywnie czyta wszystko, co jej wpadnie w ręce, uprawia różne sporty i hoduje pomidory.

I. Książki (2017 – 2022):

  1. Dziewulska Agata, ‘Peace by Piece’ serious game as a research and educational tool, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2021

 

II. Rozdziały w pracach zbiorowych (2017-2022):

  1. „Peacebuilding” Unii Europejskiej – potencjał i wykorzystanie, w: A. Gałecki (red.), W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia, Wydawnictwo, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2017

 

III. Artykuły w czasopismach naukowych (2017-2022):

  1. The EU’s security conceptualisation vs its capabilities to counteract exposures, Rocznik Integracji Europejskiej, 2020, s. 125-139
  2. „Glosuje.com.pl” i „MyCandidate.eu”, Kwartalnik Naukowy OAP UW „e-Politikon”, 2019, s. 86-114