wizyta studyjna
Facebooktwittergoogle_plus

Wizyta studyjna dr. K. Zajączkowskiego na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki

 

W dniach 20-26 maja 2018 r. dr Kamil Zajączkowski odbył wizytę na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki. Wizyta ta została zrealizowana w ramach projektu „Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi (KA107)”.

Podczas wizyty dr Zajączkowski wygłosił cykl wykładów na temat mechanizmów, instrumentów i celów polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE (zwłaszcza w kontekście jej wschodniego wymiaru). Cykl ten był przeznaczony dla studentów studiów licencjackich, jak i magisterskich oraz studiów doktoranckich.

Dr K. Zajączkowski wziął również udział jako keynote speaker w międzynarodowym seminarium pt. The EU’s role and significance in the global perspective (24 maja br.). Współorganiztorem seminarium było CE UW.

Podczas wizyty dr K. Zajączkowski spotkał się z władzami i pracownikami Wydziału. Między innymi z: prof. Markijanem Malskim, Dziekanem Wydziału;  doc. Romanem Kalytchakiemi prof. Bohdanem Hudem, dyrektorem Instytutu Integracji Europejskiej Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franka; dr Oksaną Krayevska – koordynatorką programu Erasmus Plus na Wydziale; Oleksandrem Kuchykiem, Zastepcą Dyrektora International Security and Partnership Centre funkcjonującym przy Wydziale.

CE UW i Wydział Stosunków Międzynarodowych Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie współpracują od wielu lat przy realizacji i aplikacji różnych międzynarodowych projektów badawczych oraz konferencji międzynarodowych. Tylko w ostatnich latach odbyło się ponad 15 wspólnych seminariów, konferencji , spotkań gromadzących pracowników CE UW i Wydziału, zrealizowano 2 projekty badawcze w ramach grantów MSZ oraz kilka w ramach badań własnych.

W roku akademickim 2018/2019 planowana jest wizyta studyjna studentów Centrum Europejskiego na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym. Wyjazd będzie finansowany z programu projakościowego Centrum Europejskiego.