Zaznacz stronę

dr hab. Olga Barburska, docent

e-mail: o.barburska@uw.edu.pl
telefon: 22 55 33 306  

dyżur: pOstatnia aktualizacja: 24 lutego 2023
Piątek, 16:45-18:15
Pokój 213
Proszę o powiadomienie drogą mailową przynajmniej dzień wcześniej.

Olga_Barburska3

dr hab. Olga Barburska, docent

Absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem) zajmująca się nauką o stosunkach międzynarodowych ze specjalnością europeistyka. Główne zainteresowania badawcze: polityczne i historyczne aspekty integracji europejskiej; polityka zagraniczna Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza unijna polityka wschodnia; pozycja i rola UE w świecie. W Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego pracuje od 1997 r.

Autorka szeregu publikacji naukowych, w tym rozprawy habilitacyjnej pt. Polityka wschodnia Unii Europejskiej jako część składowa polityki zagranicznej UE (2018), a także współautorka prac książkowych: Schidnij wektor zowniszcznoj politiki ES: zdobutki ta problemi (2016), Past and Present of European Integration. Poland’s Perspective (2015), Polityka wschodnia Unii Europejskiej: porażka czy sukces? (2014) oraz Historia integracji europejskiej w zarysie (2013).

Współautorka i redaktorka szeregu prac zbiorowych, w tym monografii pt. Perceptions of the European Union’s Identity in International Relations (Routledge 2019), a także takich prac jak: Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (2015), Introduction to European Studies: A New Approach to Uniting Europe (2013), Poland in the European Union: First Experiences. Selected Political, Legal and Social Aspects (2008), Global Economy. Exploring New Capabilities (2007) oraz Europeistyka w zarysie (2006).

Autorka artykułów w takich naukowych periodykach polskich i zagranicznych, jak: „Studia Europejskie – Studies in European Affairs”, „Yearbook of Polish European Studies”, „Yearbook of the Institute of East-Central Europe”, „Rocznik Integracji Europejskiej”, „Stosunki Międzynarodowe”, „Sprawy Międzynarodowe”, „Problemy Zarządzania”, „Przyszłość. Świat-Europa-Polska. Future. World-Europe-Poland”, „The Review of European Affairs”, „Journal of Liberty and International Affairs”, „Calcutta Historical Journal”. (Por. pełną listę publikacji w zakładce: Publikacje).

Koordynatorka i uczestniczka międzynarodowych projektów badawczych w tym m.in. „Eastern Policy of the European Union: Achievements and Problems”, „Centre of Excellence at Warsaw School of Economics on European Union’s Security and Stability in a New Economic, Social & Geopolitical Settlement (CEWSE)”, „Connecting the European Union of Shared Aims, Freedoms, Values and Responsibilities (EUSHARE)”. Uczestniczka międzynarodowych i krajowych konferencji oraz seminariów naukowych; dwukrotnie uzyskiwała stypendium naukowe oraz wielokrotnie różnorodne nagrody, w tym w 2020 r. nagrodę indywidualną III stopnia Rektora UW.

Aktywnie zaangażowana w różne formy działalności organizacyjnej: m.in. w latach 2005–2016 kierownik studiów magisterskich; w latach 2015–2018 zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Studia Europejskie”; w trakcie kadencji 2021-2024 członek Rady Dydaktycznej kierunków europeistyka i europeistyka-studia europejskie oraz zastępca przewodniczącego powołanej przez Rektora Uczelnianej Komisji Oceniającej pracowników jednostek pozawydziałowych.

Publikacje naukowe

Książki (2013-2022):

1. Praca monograficzna: Polityka wschodnia Unii Europejskiej jako część składowa polityki zagranicznej UE, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego/Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, 484 s., dostęp: http://www.aspra.pl/katalog-wydawniczy/book/783

2. Praca monograficzna: Schidnij wektor zowniszcznoj politiki ES: zdobutki ta problemi, Institut jewropiejskoj integracii fakultetu miżnarodnich widnosti Lwowskowo nacionalnowo uniwersytetu imieni Iwana Franki, Jewropiejskij Centr Warszawskowo Uniwersitetu, Lviv 2016, 156 s. (współautorstwo z Dariuszem Milczarkiem)

3. Praca monograficzna: Past and Present of European Integration. Poland’s Perspective, Centre for Europe, University of Warsaw, Warsaw 2015, 183 s. (współautorstwo z Dariuszem Milczarkiem), dostęp: http://www.ce.uw.edu.pl/past-and-present-of-european-integration-polands-perspective/

4. Praca monograficzna: Polityka wschodnia Unii Europejskiej: porażka czy sukces?, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, 148 s. (współautorstwo wraz z Dariuszem Milczarkiem), dostęp: http://www.ce.uw.edu.pl/polityka-wschodnia-unii-europejskiej-porazka-sukces/

5. Praca monograficzna: Historia integracji europejskiej w zarysie, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, 176 s. (współautorstwo wraz z Dariuszem Milczarkiem), dostęp: http://www.ce.uw.edu.pl/historia-integracji-europejskiej-zarysie/

 

Rozdziały w pracach zbiorowych (2000-2022):

         

 1. Russia’s Perceptions of the European Identity [w:] Perceptions of the European Union’s Identity in International Relations, ed. Anna Skolimowska, Routledge, London – New York 2019, s. 116-135, dostęp: https://www.taylorfrancis.com/books/9781138543850
 2. Troublesome Eastern neighbourhood: Russia as a difficult partner for the European Union, [w:] Reshaping the European Union internally and externally – new matrix?, eds Ewa Latoszek, Anna Masłoń-Oracz, Piotr Stolarczyk, Aleksandra Szczerba-Zawada, Dom Wydawniczy ELIPSA Warsaw 2019, s. 74-86, dostęp: http://www.cewse.pl/sites/default/files/Reshaping_the_European_Union-ebook.pdf?286
 3. Jak jednoczyła się Europa – geneza integracji europejskiej [w:] Unia Europejska – istota, szanse, wyzwania, red. Ewa Latoszek, Magdalena Proczek, Aleksandra Szczerba – Zawada, Anna Masłoń- Oracz, Kamil Zajączkowski, CeDeWu, Warszawa 2018, s. 13-50 dostęp: http://www.pecsa.edu.pl/sites/default/files/docs/AME2_ksiazka.pdf
 4. Międzynarodowe uwarunkowania zjawisk kryzysowych w Unii Europejskiej [w:] Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania – przebieg – implikacje, red. Tomasz Kubin, Mieczysław Stolarczyk, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018 (współautorstwo z Dariuszem Milczarkiem), s. 101-121
 5. EU External Policy at the Crossroads: Facing New Challenges from the East [w:] European Security and Stability in a Complex Global Order – the Case of Neighbourhood Policy, eds. Ewa Latoszek, Magdalena Proczek, Małgorzata Dziembała, Anna Masłoń-Oracz, Agnieszka Kłos, Jean Monnet Centre of Excellence at Warsaw School of Economics, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warsaw 2017, s. 219-234, dostęp: http://www.cewse.pl/sites/default/files/European_Security_and_Stability_0.pdf
 6. Partnerstwo Wschodnie jako przejaw rozszerzenia granic oddziaływania wartości i interesów Unii Europejskiej [w:] Unia Europejska w poszukiwaniu swoich granic, red. Monika Trojanowska – Strzęboszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2017, s. 171-194, dostęp: http://www.wydawnictwo.uksw.edu.pl/node/1549
 7. Poland’s membership in the European Union: genesis and experiences [w:] Poland in the European Union – ambitions and possibilities, eds. Kamil Zajączkowski, Artur Adamczyk, Centre for Europe, University of Warsaw, Warsaw 2015, s. 157-172
 8. The Eastern Policy of the European Union – a Challenge for Poland’s Foreign Policy [w:] Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), eds. Ewa Latoszek, Magdalena Proczek, Agnieszka Kłos, Marta Pachocka, Ewa Osuch-Rak, Polish European Community Studies Association, Warsaw 2015, s. 146-166 (współautorstwo wraz z Dariuszem Milczarkiem), dostęp: http://www.conference-euinteg2015.pecsa.edu.pl/pl/ksiazka
 9. Polityka wschodnia Unii Europejskiej – rola Polski [w:] Polska w Unii Europejskiej – 10 lat doświadczeń, red. Przemysław Dubel, Artur Adamczyk, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2014, s. 177-205 (współautorstwo wraz z Dariuszem Milczarkiem)
 10. The EU Eastern Policy: Role of Poland [w:] Poland and Turkey in Europe – Social, Economic and Political Experiences and Challenges, eds. Artur Adamczyk, Przemysław Dubel, Centre for Europe, University of Warsaw, Warsaw 2014, s. 451-473, dostęp: http://www.ce.uw.edu.pl/poland-and-turkey-in-europe-social-economic-and-political-experiences-and-challenges/
 11. European Integration in Motion: 60 Years of Successes and Failures [w:] Introduction to European Studies: A New Approach to Uniting Europe, eds. Dariusz Milczarek, Artur Adamczyk, Kamil Zajączkowski, Centre for Europe, University of Warsaw, Warsaw 2013, s. 75-94, dostęp: http://www.ce.uw.edu.pl/introduction-european-studies-a-new-approach-uniting-europe/
 12. Poland on the road to the European Union [w:] Poland in the European Union: Adjustment and Modernisation. Lessons for Ukraine, eds. Artur Adamczyk, Kamil Zajączkowski, Centre for Europe, University of Warsaw, Faculty of International Relations, Ivan Franko National University, Warsaw-Lviv 2012, p. 53-66, dostęp: http://www.ce.uw.edu.pl/poland-in-the-european-union-adjustment-and-modernisation-lessons-for-ukraine/
 13. From the establishment of the European Communities to the Lisbon Treaty [w:] Poland in the European Union: Adjustment and Modernisation. Lessons for Ukraine, eds. Artur Adamczyk, Kami Zajączkowski, Centre for Europe, University of Warsaw, Faculty of International Relations, Ivan Franko National University, Warsaw-Lviv 2012, p. 33-52 (współautorstwo wraz z Dariuszem Milczarkiem), dostęp: http://www.ce.uw.edu.pl/poland-in-the-european-union-adjustment-and-modernisation-lessons-for-ukraine/
 14. Rola eurokracji w rozwiązywaniu kryzysów występujących w procesie integracji europejskiej [w:] Inny człowiek w innym społeczeństwie. Europejskie dyskursy, red. Piotr Mazurkiewicz, Krzysztof Wielecki, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 189-204 (współautorstwo wraz z Dariuszem Milczarkiem i Arturem Adamczykiem), dostęp: http://www.ce.uw.edu.pl/czlowiek-innym-spoleczenstwie-europejskie-dyskursy/
 15. Between East and West. European Dilemmas of Ukraine [w:] Eastern Policy of the European Union: Role of Poland, Case of Ukraine, eds. Alojzy Z. Nowak, Dariusz Milczarek, Bohdan Hud’, Jan Borkowski, Centre for Europe University of Warsaw, Warsaw 2008, s. 97-117, dostęp: http://www.ce.uw.edu.pl/eastern-policy-of-the-european-union-role-of-poland-case-of-ukraine/
 16. Poland’s Contribution in European Foreign Policy. The Case of Ukraine [w:] Poland in the European Union: First Experiences. Selected Political, Legal and Social Aspects, eds. Dariusz Milczarek, Olga Barburska, Centre for Europe University of Warsaw, Warsaw 2008, s. 159-173, dostęp: http://www.ce.uw.edu.pl/poland-in-the-european-union-first-experiences-selected-political-legal-and-social-aspects/
 17. Poland and Ukraine’s European aspirations [w:] Global Economy. Exploring New Capabilities, eds. Mina Baliamoune-Lutz, Alojzy Z.Nowak, Jeff Steagall, Warsaw University Centre for Europe, Coggin College of Business, University of North Florida, Warsaw-Jacksonville 2007, s. 302-316
 18. Polska wobec europejskich aspiracji Ukrainy [w:] Rola Polski w kształtowaniu polityki wschodniej Unii Europejskiej na przykładzie Ukrainy, red. Jan Borkowski, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, s. 51-64, dostęp: http://www.ce.uw.edu.pl/rola-polski-ksztaltowaniu-polityki-wschodniej-ue-przykladzie-ukrainy/
 19. Zjednoczona Europa – idea i realizacja w ciągu wieków [w:] Europeistyka w zarysie, red. Alojzy Z. Nowak, Dariusz Milczarek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 15-26
 20. Evolution of the European Union Policy in the Field of Equality between Women and Men: from Economic and Social to Political Dimension [w:] Globalization, International Business and European Integration, eds Alojzy Z.Nowak, Jeff Steagall, Mina Baliamoune-Lutz, Warsaw University Centre for Europe, Coggin College of Business, University of North Florida, Warsaw-Jacksonville 2004, s. 169-188, dostęp: http://www.ce.uw.edu.pl/globalization-international-business-and-european-integration/
 21. La mujer en Polonia [w:] Polonia y Espaňa ante el futuro de la Unión Europea, Universidad de Castilla La Mancha, Embajada de Polonia en Madrid, Centro Europeo de la Universidad de Varsovia, Albacete 2004, s. 21-28
 22. Gender and political representation: Experiences of the EU Member States and Poland [w:] On the road to the European Union. Applicant countries’ perspective, eds. Dariusz Milczarek, Alojzy Z. Nowak, Warsaw University Centre for Europe, Warsaw 2003, s. 287-315, dostęp: http://www.ce.uw.edu.pl/the-road-the-european-union-applicant-countries-perspective/
 23. Women’s Political Participation – the Western European Countries Case [w:] Globalization, European Integration and…?, eds. Alojzy Z.Nowak, Jeff Steagall, Warsaw University Centre for Europe, Coggin College of Business, University of North Florida, Warsaw-Jacksonville 2002, s. 133-154, dostęp: http://www.ce.uw.edu.pl/globalization-european-integration-and/
 24. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (II Filar UE) [w:] Polska policja na drodze do Unii Europejskiej. Przewodnik dla funkcjonariuszy, red. Bogdan Góralczyk, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, s. 79-93 (współautorstwo wraz z Dariuszem Milczarkiem i Arturem Adamczykiem)

 

Artykuły (2002-2022):

 1. Europeizacja jako instrument polityki zagranicznej Unii Europejskiej w zakresie promocji demokracji, „Studia Europejskie – Studies in European Affairs” nr 1/2020, s. 9-25, DOI: 10.33067/SE.1.2020.1 dostęp: https://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/1-2020-Barburska.pdf

 2. Stanowisko głównych aktorów zewnętrznych wobec Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” nr 17/2019, z. 2: 10 lat Partnerstwa Wschodniego UE – perspektywa Polski i Europy Środkowej, red. Jakub Olchowski, s. 155-169, DOI: 10.36874/RIESW.2019.2.6 dostęp: https://ies.lublin.pl/pub/2020-02/RIESW_2019-2-06.pdf

 3. More Efficient or More Uncertain? The Main Dilemmas of the EU’s Foreign and Security Policy, „Studia Europejskie” 2018, nr 4, s. 71-84, dostęp: https://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/4-2018-Barburska.pdf

 4. Ideological and Political Dimensions of Russia’s Attitude Towards the European Union, “Yearbook of the Institute of East-Central Europe” (#YIESW), Vol. 16, No. 4, 2018, s. 15-39 dostęp: http://www.iesw.lublin.pl/rocznik/articles/RIESW_1732-1395_16-4-385.pdf

 5. Jaka UE w jakim świecie? Wpływ czynników międzynarodowych na obecny i przyszły stan Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” 2017, nr 4, s. 9-33 dostęp: http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/4-2017_Barburska.pdf

 6. Europejska bardziej federalna, konfederalna czy elastyczna? Debata nad modelami integracji europejskiej, „The Review of European Affairs” 2017, nr 1, s. 9-29, dostęp: http://pecsa.edu.pl/sites/default/files/docs/Volume%201%20Issue%201.pdf

 7. New Challenges vs. Old Formulas: What Would Make the European Union a Greater Global Player?, „Journal of Liberty and International Affairs”, vol. 3/2017 (supp. 1), Special Issue: Towards an Avant-Garde Europe: The Meaning Behind the Words, ed. Goran Ilik (Institute for Research and European Studies, Bitola), s. 26-53, dostęp: http://e-jlia.com/papers/9-2.pdf

 8. Podstawy normatywne funkcjonowania Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych – ujęcie teoretyczne, „Stosunki Międzynarodowe” nr 4/2016, s. 67-89, dostęp: http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_c=42&id_p=2688

 9. Przyszłość polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej a pozycja UE w świecie – nieuchronny regres czy możliwy renesans?, „Przyszłość. Świat – Europa-Polska. Future: World, Europe, Poland” (Biuletyn Komitetu Prognoz “Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk), nr 4 (36)/2016, s. 84-110, dostęp: http://www.prognozy.pan.pl/images/stories/Pliki/przyszlosc/Biuletyn-4-36-2016.pdf

 10. Polityka zagraniczna Unii Europejskiej: aspekty teoretyczne i metodologiczne, „Studia Europejskie” nr 3/2016, s. 9-41, dostęp: http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/3-2016_barburska.pdf

 11. Argument siły czy siła argumentów? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych jako ‘soft power’, „Rocznik Integracji Europejskiej” nr 10/2016, s. 335-351, dostęp: http://rie.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2017/01/rie10-2016-21.pdf

 12. Ukrainian Crisies – European and Polish Perspectives, „Calcutta Historical Journal” vol. 31 no. 2/2015 (współautorstwo wraz z Kamilem Zajączkowskim), s. 45-62

 13. Blaski i cienie Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej, „Studia Europejskie” nr 4/2015, s. 49-70, dostęp: http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/4-2015_barburska.pdf

 14. Relacje Unia Europejska – Federacja Rosyjska: kryzys partnerstwa strategicznego, „Studia Europejskie”, nr 4/2014, s. 9-31, dostęp: http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/4-2014_barburska.pdf

 15. Wpływ polskiej dyplomacji na kształtowanie i realizację polityki wschodniej UE, „Studia Europejskie”, nr 4/2013, s. 49-72, dostęp: http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/4-2013_barburska.pdf

 16. Biurokracja unijna: klasa rządząca w Unii Europejskiej?, „Studia Europejskie”, nr 1/2011, s. 63-77 (współautorstwo wraz z Arturem Adamczykiem i Dariuszem Milczarkiem), dostęp: http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/2-2011_ada_bar_mil.pdf

 17. Polityka Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego udziału kobiet w politycznych strukturach decyzyjnych (część 1), „Studia Europejskie”, nr 3/2007, s. 55-79, dostęp: http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/art-barburska(mp)IO.pdf

 18. Polityka Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego udziału kobiet w politycznych strukturach decyzyjnych (część 2), „Studia Europejskie”, nr 4/2007, s. 81-113, dostęp: http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/4-art_barburska.pdf

 19. The role of Poland in shaping the EU policy towards Ukraine, „Yearbook of Polish European Studies”, vol. 10/2006, s. 27-43, dostęp: http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/Y_10_barburska_ukr.pdf

 20. Udział kobiet w polityce w rozszerzonej Unii Europejskiej, „Problemy Zarządzania”, nr 3/2005, s. 114-125

 21. The EU Enlargement Impact upon Women’s Political Participation, „Yearbook of Polish European Studies”, vol. 8/2004, s. 137-149, dostęp: http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/y8-2004_Barburska.pdf

 22. Participation of women in holding political power in Poland considering experience of the EU Member States, „Yearbook of Polish European Studies”, vol. 7/2003, s. 101-113, dostęp: http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/y7-2003_Barburska.pdf

 23. Czynniki determinujące udział kobiet w sprawowaniu władzy politycznej w krajach Europy Zachodniej, „Studia Europejskie”, nr 2/2002, s. 69-93, dostęp: http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/2-2002_Barburska.pdf

 24. Political party strategies for increased representation of women in political decision-making bodies in the EU Member States and Poland, „Yearbook of Polish European Studies”, vol. 6/2002, s. 133-152, dostęp: http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/y6-2002_Barburska.pdf

 Redakcja naukowa:

 1. Poland in the European Union: First Experiences. Selected Political, Legal and Social Aspects, eds. Dariusz Milczarek, Olga Barburska, Centre for Europe University of Warsaw, Warsaw 2008