Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów

Projekt pt. Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów (nr POWR.03.01.00-00-T126/18) finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu na Trzecią Misję Uczelni (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Łączna wartości projektu to 988 743,74 zł, w tym kwota dofinansowania 958 843,74 zł (808 113,50 zł to kwota pochodząca ze środków europejskich, 150 730, 24 zł to dotacja celowa). Projekt będzie realizowany w latach 2019-2021. W jego ramach zostanie przygotowany i wielokrotnie zrealizowanych 13 tematycznych kursów.

 

Konkurs Trzecia Misja Uczelni dotyczy opracowania programów kursów/szkoleń wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji, których doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:

 

aktywizację społeczną i zawodową,
– poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań,
– pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej,
– zapobieganie społecznemu wykluczeniu.

 

Projekty służy realizacji celów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w tym przede wszystkim celu szczegółowego dotyczącego podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach projektu zostanie zorganizowanych 13 kursów/szkoleń.

Kursy dla uczestników Uniwersytetu Drugiego i Trzeciego Wieku

 

Kurs nr 1. Prawo spadkowe

W jakich okolicznościach śnią ci się umarli?
Czy często myślisz o nich przed zaśnięciem? (…)

Wisława Szymborska „Konszachty z umarłymi”

Uczestnicy kursu dowiedzą się o podstawowych zasadach funkcjonowania prawa spadkowego, aby spadek nie stał się dla nich kłopotliwym ciężarem. 

 

Kurs nr 2. Ochrona osób starszych i chorych przed nadużyciami prawnymi

Jak nie dać się w puścić w maliny, wziąć na lewe sanki, ewentualnie nabić w butelkę (garnki, poduszki, dietę-cud czy co tam na rynku oferują). Kurs samoobrony przed nieuczciwymi praktykami dla osób starszych i chorych, które są na nie szczególnie narażone i to nie tylko ze strony przedsiębiorców i innych obcych ludzi, ale też ze strony osób znajomych i nawet bliskich. W ramach kursu uczestnicy poznają podstawowe mechanizmy nadużyć prawnych wobec osób starszych i chorych oraz sposoby ochrony przed nimi.

 

Kurs nr 3. Prawne formy zabezpieczenia na starość

Jak zabezpieczyć swój interes prawny na jesień życia? Jak zbudować swoje relacje z bliskimi tak, żeby zminimalizować szanse na kłótnie kiedy już nas nie będzie? Jak godnie żyć w trakcie zasłużonego odpoczynku w czasie emerytury? Kurs o prawnych formach zabezpieczenia, w tym o odwróconej hipotece, pozwoli zorientować się w gąszczu przepisów i zdobyć niezbędne informacje stanowiące podstawę świadomego kształtowania swoich relacji prawnych wtedy kiedy jest to dla nas najważniejsze.

 

Kurs nr 4. Dobra czy zła technologia? Problemy etyczne we współczesnym świecie

„Rozwój technologii ułatwia życie codzienne nas wszystkich. Coraz częściej jednak uświadamiamy sobie problemy i zagrożenia płynące z postępu cywilizacyjnego. Stajemy przed pytaniami, na które musimy odpowiedzieć jako pierwsi. Nie uczono nas o tym w domu ani w szkole. Na kursie nie dowiesz się, co jest dobre, a co złe. Otrzymasz jednak narzędzia, aby krytycznie patrzeć na zmieniający się świat”.

 

Kurs nr 5. Zasada wzajemności – podstawa życia społecznego, czyli ustanawianie, utrzymywanie i zrywanie więzi z ludźmi

Dlaczego czujemy radość rozpakowując prezent gwiazdkowy? Dlaczego czujemy rozczarowanie? Dlaczego denerwujemy się, kiedy przychodzi do wyboru prezentu dla osoby bliskiej lub znajomej? Dlaczego dajemy pieniądze lub jedzenie osobom o to proszącym, choć często uważamy, że nie powinniśmy? Z jakich powodów odpisujemy jeden procent podatku na rzecz potrzebujących – i wybieramy komu go przekażemy – choć gdyby chodziło jedynie o pomniejszenie wpływu budżetowego powinno nam być wszystko jedno? Dlaczego prosta wymiana uwag z sąsiadem o pogodzie lub stanie zdrowia pieska daje nam satysfakcję? Dlaczego poświęcamy godziny lub dni, na pomoc rodzinie czy bliskim kosztem konieczności zwolnienia z pracy? Dlaczego zabieramy z pracy służbowe produkty (papier, herbatę, długopisy, co tylko wpadnie w ręce), kserujemy książkę dla dziecka lub inne prywatne dokumenty i uważamy, że to w porządku? Dlaczego sądzimy, że pomoc państwa powinna być skierowana na potrzeby w kraju, a nie na wsparcie ofiar suszy w jakimś afrykańskim państwie? Dlaczego oczekujemy, że nasze wsparcie materialne zostanie wykorzystane przez odbiorców tak, jak my chcemy – a nie oni? Dlaczego niewdzięczność tych, którym pomogliśmy, często prowadzi do zerwania kontaktu z nimi?

Choć na pierwszy rzut oka pytania mogą wydawać się ze sobą niezwiązane, odpowiemy na nie wszystkie. Choć dotyczą różnych sfer: prywatnej i publicznej, są osobiste i związane z bardziej ogólnym światopoglądem – wszystkie wiążą się z najbardziej uniwersalną zasadą organizującą ludzkie życie (życie społeczne) – z zasadą wzajemności.

Świadomość działania zasady wzajemności to dobre relacje w rodzinie i pracy. To zrozumienie swojego miejsca w strukturze społecznej i możliwość jego zmiany. Ten kurs pozwala zrozumieć nasze działania i ograniczenia. Może odmienić nasze życie.

 

Kurs nr 6. Historia w filmie, film w historii

Lubisz kino? Interesujesz się historią? Zawsze czułeś, że film historyczny to nie do końca historia, ale nie wiedziałeś dlaczego? Te spotkania są dla Ciebie. Nie musisz posiadać żadnej wiedzy o filmie, nie musisz znać teorii filmoznawczych ani śledzić recenzji krytyków. W trakcie kursu pomożemy ci zrozumieć, w jaki sposób filmy historyczne tworzą nasze wizje przeszłości. Dowiesz się, jak działa narracja filmowa. Film historyczny nie zawsze przekazuje prawdę historyczną. Czasem trudno dojść do tego, jaka ta prawda w ogóle jest. W trakcie naszego kursu dowiesz się, jak film buduje obraz przeszłości, jak ukazuje bohaterów, wrogów. Jak są w nim pokazywane wydarzenia historyczne. W trakcie kursu będziesz mógł poczuć się jak krytyk filmowy, historyk, filmoznawca. Będzie to unikatowa możliwość podyskutowania o kinie historycznym ze specjalistami.

W semestrze I zajęcia będą poświęcone analizie filmów: „General Nil” oraz „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej„.

 

Kursy dla uczestników Uniwersytetu Drugiego Wieku

 

Kurs nr 7. Prawo pracy

Prawo pracy dla pracowników jest kursem przeznaczonym przede wszystkim dla osób, które świadczą stosunek pracy i chciałyby dowiedzieć się więcej o swoich prawach (ale i obowiązkach). Kurs pozwala na zorientowanie się w sposobach nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. W trakcie zajęć prócz omówienia zagadnień kodeksowych przećwiczone zostaną kazusy (sytuacje realne), które pozwolą zorientować się w jaki sposób przepisy, często nadużywane przez pracodawców, działają w praktyce.

 

Kurs nr 8. Polska na pozaeuropejskich rynkach wschodzących – potencjał i instrumenty oraz szanse i wyzwania

Jeśli myślisz o handlu (imporcie lub eksporcie) z krajami należącymi do rynków wschodzących (Afryka, Ameryka Łacińska, Azja), przyjdź do nas. Damy Ci podstawową wiedzę na temat tych regionów świata i uwarunkowań gospodarczych handlu z nimi. Z nami poznasz swoje szanse na tych rynkach, zrozumiesz wyzwania, jakie przed Tobą stawiają.

Szczegółowe informacje o kursie można znaleźć w ulotce.

 

Kursy dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

Kurs nr 9. Cyfrowa podróż w czasie – biblioteki cyfrowe dla miłośników historii Warszawy i Mazowsza

Lubisz ciekawostki historyczne? Przyjdź do nas, nauczymy Cię, jak je znaleźć i jak podzielić się nimi z innymi. Ciekawe historie są w Twoim zasięgu, pomożemy Ci je odkryć i wykorzystać. 

Poznaj z nami historię Soboru św. Aleksandra Newskiego, monumentalnej budowli, która stała na dzisiejszym Placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Zobacz, kto ją zbudował i w jakim celu. Dowiedź się, dlaczego już jej nie ma. Poznaj z nimi przedziwną historię Pałacu Staszica z Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie. Dowiedz się, dlaczego warszawska prasa milczała, gdy otwierano Most Poniatowskiego. Te i inne informacje uczymy odnajdywać w bibliotekach cyfrowych. Przywracamy pamięć o dawnych czasach. Wsłuchujemy się w gorące dyskusje naszych przodków, odkrywamy pasjonujące życie zwyczajnych ludzi. Z nami dowiesz się, czym żyli mieszkańcy Mazowsza 100 i więcej lat temu!

 

Kursy dla młodzieży szkół średnich

 

Kurs nr 10. Olimpiada na medal! Wiedza o społeczeństwie (WoS)

Jeśli planujesz start w olimpiadzie z wiedzy o społeczeństwie dla uczniów szkół ponadpodstawowych mamy dla Ciebie propozycje – powtórz materiał razem z nami!

Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii w ramach projektu „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów” zaprasza na kursy przygotowujące do olimpiady z WoS.

Każdy kurs to:

 • dużo rzetelnej wiedzy oraz ćwiczenia praktyczne
 • małe grupy
 • specjalnie przygotowany bezpłatny podręcznik dla każdego uczestnika
 • fantastyczni, sprawdzeni wykładowcy znani z zajęć DUCHa
 • 60 godzin zajęć podzielonych na 10 spotkań w weekendy prowadzonych w salach Uniwersytetu Warszawskiego
 • przerwa kawowa i obiadowa
 • wygodna lokalizacja, w pobliżu stacji metra Wilanowska 

Kogo zapraszamy?

Kursy dedykowane są wszystkim uczniom szkół ponadpodstawowych, którzy rozważają udział w konkursie kuratoryjnym z WoSu.

Nie trzeba być w ostatniej klasie szkoły ponadpodstawowej, żeby wziąć udział w naszym kursie. Do udziału w zajęciach zapraszamy uczniów liceów oraz techników z dowolnej klasy.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wydrukować, podpisać oraz przesłać do nas dokumenty (formularz zgłoszeniowy, deklarację RODO, regulamin projektu) dostępne na stronie www.duch.edu.pl

Więcej informacji: uniwersytet@nullduch.edu.pl / tel. 692 981 439

 

Kurs nr 11. Olimpiada na medal! Historia

Jeśli planujesz start w olimpiadzie z historii dla uczniów szkół ponadpodstawowych mamy dla Ciebie propozycje – powtórz materiał razem z nami!

Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii w ramach projektu „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów” zaprasza na kursy przygotowujące do olimpiady z historii.

Każdy kurs to:

 • dużo rzetelnej wiedzy oraz ćwiczenia praktyczne
 • małe grupy
 • specjalnie przygotowany bezpłatny podręcznik dla każdego uczestnika
 • fantastyczni, sprawdzeni wykładowcy znani z zajęć DUCHa
 • 60 godzin zajęć podzielonych na 10 spotkań w weekendy prowadzonych w salach Uniwersytetu Warszawskiego
 • przerwa kawowa i obiadowa
 • wygodna lokalizacja, w pobliżu stacji metra Wilanowska 

Kogo zapraszamy?

Kursy dedykowane są wszystkim uczniom szkół ponadpodstawowych, którzy rozważają udział w konkursie kuratoryjnym z historii.

Nie trzeba być w ostatniej klasie szkoły ponadpodstawowej, żeby wziąć udział w naszym kursie. Do udziału w zajęciach zapraszamy uczniów liceów oraz techników z dowolnej klasy.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wydrukować, podpisać oraz przesłać do nas dokumenty (formularz zgłoszeniowy, deklarację RODO, regulamin projektu) dostępne na stronie www.duch.edu.pl

Więcej informacji: uniwersytet@nullduch.edu.pl / tel. 692 981 439

 

Kurs nr 12. Matura bez stresu! Wiedza o społeczeństwie (WoS)

Przed Tobą matura z WoS? Nie wkuwaj w domu, pouczmy się razem!

Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii w ramach projektu „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów” zaprasza na kursy przygotowujące do matury z wiedzy o społeczeństwie.

Każdy kurs to:

 • dużo rzetelnej wiedzy oraz ćwiczenia praktyczne
 • małe grupy
 • specjalnie przygotowany bezpłatny podręcznik dla każdego uczestnika
 • fantastyczni, sprawdzeni wykładowcy znani z zajęć DUCHa
 • 60 godzin zajęć podzielonych na 10 spotkań w weekendy prowadzonych w salach Uniwersytetu Warszawskiego
 • przerwa kawowa i obiadowa
 • wygodna lokalizacja, w pobliżu stacji metra Wilanowska 

Kogo zapraszamy?

Kursy dedykowane są wszystkim uczniom szkół ponadpodstawowych, którzy rozważają zdawanie matury z wiedzy o społeczeństwie.

Nie trzeba być w ostatniej klasie szkoły ponadpodstawowej, żeby wziąć udział w naszym kursie. Do udziału w zajęciach zapraszamy uczniów liceów oraz techników z dowolnej klasy.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wydrukować, podpisać oraz przesłać do nas dokumenty (formularz zgłoszeniowy, deklarację RODO, regulamin projektu) dostępne na stronie www.duch.edu.pl

Więcej informacji: uniwersytet@nullduch.edu.pl / tel. 692 981 439

 

Kurs nr 13. Matura bez stresu! Historia

Przed Tobą matura z historii? Nie wkuwaj w domu, pouczmy się razem!

Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii w ramach projektu „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów” zaprasza na kursy przygotowujące do matury z historii.

Każdy kurs to:

 • dużo rzetelnej wiedzy oraz ćwiczenia praktyczne
 • małe grupy
 • specjalnie przygotowany bezpłatny podręcznik dla każdego uczestnika
 • fantastyczni, sprawdzeni wykładowcy znani z zajęć DUCHa
 • 60 godzin zajęć podzielonych na 10 spotkań w weekendy prowadzonych w salach Uniwersytetu Warszawskiego
 • przerwa kawowa i obiadowa
 • wygodna lokalizacja, w pobliżu stacji metra Wilanowska 

Kogo zapraszamy?

Kursy dedykowane są wszystkim uczniom szkół ponadpodstawowych, którzy rozważają zdawanie matury z historii.

Nie trzeba być w ostatniej klasie szkoły ponadpodstawowej, żeby wziąć udział w naszym kursie. Do udziału w zajęciach zapraszamy uczniów liceów oraz techników z dowolnej klasy.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wydrukować, podpisać oraz przesłać do nas dokumenty (formularz zgłoszeniowy, deklarację RODO, regulamin projektu) dostępne na stronie www.duch.edu.pl

Więcej informacji: uniwersytet@nullduch.edu.pl / tel. 692 981 439

Semestr I: wrzesień 2019 – styczeń 2020

SZKOLENIE ASYSTENTÓW do kursu nr 9. Cyfrowa podróż w czasie – biblioteki cyfrowe dla miłośników historii Warszawy i Mazowsza – ZREALIZOWANE

termin: 6 września 2019 r. w godz. 9.00-15.00

miejsce: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie, Gmach Audytoryjny, wejście B, poziom -1, sala P21

 

Uzupełniające SZKOLENIE ASYSTENTÓW do kursu nr 9. Cyfrowa podróż w czasie – biblioteki cyfrowe dla miłośników historii Warszawy i Mazowsza – ZREALIZOWANE

termin: 13 września 2019 r. w godz. 9.00-15.00

miejsce: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, al. Niepodległości 22, Warszawa, pokój 213

 

Kurs nr 1. Prawo spadkowe – zrealizowano

termin: 12 i 13 września 2019 r. w godz. 10.00-16.00

miejsce: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, al. Niepodległości 22, Warszawa, sala 214

Kurs nr 2. Ochrona osób starszych i chorych przed nadużyciami prawnymi – zrealizowano 

termin: 28 i 29 września 2019 r. w godz. 10.00-16.00

miejsce: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, al. Niepodległości 22, Warszawa, sala 217

Kurs nr 3. Prawne formy zabezpieczenia na starość

termin: 11-12 stycznia 2020 r. w godz. 9.00-15.00

miejsce: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, al. Niepodległości 22, Warszawa, sala 214

Kurs nr 4. Dobra czy zła technologia? Problemy etyczne we współczesnym świecie – zrealizowano

termin: 19 i 20 października 2019 r. w godz. 9.00-15.00

miejsce: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, al. Niepodległości 22, Warszawa, sala 217

Kurs nr 5. Zasada wzajemności – podstawa życia społecznego, czyli ustanawianie, utrzymywanie i zrywanie więzi z ludźmi – zrealizowano

termin: 23 i 25 września 2019 r. w godz. 9.00-15.00

miejsce: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, al. Niepodległości 22, Warszawa, sala 214

Kurs nr 6. Historia w filmie, film w historii – zrealizowano

termin: 5 i 12 października 2019 r. w godz. 10.00-16.00 

miejsce: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, al. Niepodległości 22, Warszawa, sala 109

Kurs nr 7. Prawo pracy – zrealizowano

termin: 23-24 listopada 2019 r. w godz. 9.00-15.00

miejsce: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, al. Niepodległości 22, Warszawa, sala 217

Kurs nr 8. Polska na pozaeuropejskich rynkach wschodzących – potencjał i instrumenty oraz szanse i wyzwania

termin: 11-12 stycznia 2020 r. w godz. 9.00-15.00

miejsce: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, al. Niepodległości 22, Warszawa, sala 203A

Kurs nr 9. Cyfrowa podróż w czasie – biblioteki cyfrowe dla miłośników historii Warszawy i Mazowsza – zrealizowano

termin: 19-20 września 2019 r. w godz. 10.00-16.00

miejsce: Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Długa 44/50, budynek C, sala J

Kurs nr 10. Olimpiada na medal! Wiedza o społeczeństwie (WoS) – zrealizowano

grupa I:

termin: 14, 21, 28 września, 5, 12, 19, 26 października, 16, 23, 30 listopada 2019 r. w godz. 9.00-15.00

miejsce: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, al. Niepodległości 22, Warszawa, sala 214

grupa II:

termin: 15, 22, 29 września, 6, 13, 20, 27 października, 17, 24 listopada, 1 grudnia 2019 r. w godz. 9.00-15.00

miejsce: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, al. Niepodległości 22, Warszawa, sala 214

Kurs nr 11. Olimpiada na medal! Historia – zrealizowano

grupa I:

termin: 14, 21, 28 września, 5, 12, 19, 26 października, 16, 23, 30 listopada 2019 r. w godz. 9.00-15.00

miejsce: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, al. Niepodległości 22, Warszawa, sala 203A

grupa II:

termin: 15, 22, 29 września, 6, 13, 20, 27 października, 17, 24 listopada, 1 grudnia 2019 r. w godz. 9.00-15.00

miejsce: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, al. Niepodległości 22, Warszawa, sala 203A

 

Kursy wyjazdowe

Kurs nr 6. Historia w filmie film w historii – zrealizowano

termin: 3, 10 grudnia 2019 r., 14.00-20.00

miejsce: Dom Kultury „Praga” (Dąbrowszczaków 2, sala kinowa)

Kurs nr 4. Dobra czy zła technologia? Problemy etyczne we współczesnym świecie – zrealizowano

termin: 18 i 25 listopada, 2 i 9 grudnia 2019 r. godz. 10.30-13.30

miejsce: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. A. Tymowskiego w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów (Dział Wsparcia Społecznego) ul. Świętojerska 12a, Warszawa

Semestr II: styczeń 2020 – czerwiec 2020

Dwie edycje kursów:

 • Kurs nr 1. Prawa spadkowe.
 • Kurs nr 2. Ochrona osób starszych i chorych przed nadużyciami prawnymi.
 • Kurs nr 3. Prawne formy zabezpieczenia na starość.
 • Kurs nr 4. Dobra czy zła technologia? Problemy etyczne we współczesnym świecie.
 • Kurs nr 5. Zasada wzajemności – podstawa życia społecznego, czyli ustanawianie, utrzymywanie i zrywanie więzi z ludźmi.
 • Kurs nr 6. Historia w filmie, film w historii.
 • Kurs nr 7. Prawo pracy.
 • Kurs nr 8. Polska na pozaeuropejskich rynkach wschodzących – potencjał i instrumenty oraz szanse i wyzwania
 • Kurs nr 9. Cyfrowa podróż w czasie – biblioteki cyfrowe dla miłośników historii Warszawy i Mazowsza.
 • Kurs nr 12. Kurs maturalne z zakresu nauk społecznych.
  • grupa I – 18 stycznia, 25 stycznia, 1 lutego, 29 lutego, 7 marca, 14 marca, 21 marca, 28 marca, 4 kwietnia, 18 kwietnia
  • grupa II – 19 stycznia, 26 stycznia, 2 lutego, 1 marca, 8 marca, 15 marca, 22 marca, 29 marca, 5 kwietnia, 19 kwietnia
 • Kurs nr 13. Kurs maturalny z zakresu historii.
  • grupa I – 18 stycznia, 25 stycznia, 1 lutego, 29 lutego, 7 marca, 14 marca, 21 marca, 28 marca, 4 kwietnia, 18 kwietnia
  • grupa II – 19 stycznia, 26 stycznia, 2 lutego, 1 marca, 8 marca, 15 marca, 22 marca, 29 marca, 5 kwietnia, 19 kwietnia

+ 3 kursy wyjazdowe (do domów opieki osób starszych)

Kursy wyjazdowe

Kurs nr 2. Ochrona osób starszych i chorych przed nadużyciami prawnymi

termin: 28-30 stycznia 2020 r. godz. 

miejsce: Klub Kultury Seniora (Gocław), ul. Pawlikowskiego 2, Warszawa

 

 

W kolejnych semestrach zaplanowano:

wrzesień 2020 – styczeń 2021

Dwie edycje kursów:

 • Kurs nr 1. Prawo spadkowe.
 • Kurs nr 2. Ochrona osób starszych i chorych przed nadużyciami prawnymi.
 • Kurs nr 3. Prawne formy zabezpieczenia na starość.
 • Kurs nr 4. Dobra czy zła technologia? Problemy etyczne we współczesnym świecie.
 • Kurs nr 5. Zasada wzajemności – podstawa życia społecznego, czyli ustanawianie, utrzymywanie i zrywanie więzi z ludźmi.
 • Kurs nr 6. Historia w filmie, film w historii.
 • Kurs nr 7. Prawo pracy.
 • Kurs nr 8. Polska na pozaeuropejskich rynkach wschodzących – potencjał i instrumenty oraz szanse i wyzwania.
 • Kurs nr 9. Cyfrowa podróż w czasie – biblioteki cyfrowe dla miłośników historii Warszawy i Mazowsza.
 • Kurs nr 10. Olimpiada na medal! Wiedza o społeczeństwie (WoS).
 • Kurs nr 11. Olimpiada na medal! Historia.

+ 3 kursy wyjazdowe (do domów opieki osób starszych)

 

luty 2021 – czerwiec 2021

Jedna edycja kursów:

 • Kurs nr 1. Prawa spadkowe.
 • Kurs nr 2. Ochrona osób starszych i chorych przed nadużyciami prawnymi.
 • Kurs nr 3. Prawne formy zabezpieczenia na starość.
 • Kurs nr 4. Dobra czy zła technologia? Problemy etyczne we współczesnym świecie.
 • Kurs nr 5. Zasada wzajemności – podstawa życia społecznego, czyli ustanawianie, utrzymywanie i zrywanie więzi z ludźmi.
 • Kurs nr 6. Historia w filmie, film w historii.
 • Kurs nr 7. Prawo pracy.
 • Kurs nr 8. Polska na pozaeuropejskich rynkach wschodzących – potencjał i instrumenty oraz szanse i wyzwania.
 • Kurs nr 9. Cyfrowa podróż w czasie – biblioteki cyfrowe dla miłośników historii Warszawy i Mazowsza.

Dwie edycje kursów:

 • Kurs nr 12. Kurs maturalne z zakresu nauk społecznych.
 • Kurs nr 13. Kurs maturalny z zakresu historii.

+ 2 kursy wyjazdowe (do domów opieki osób starszych)

 

Rekrutację na kursy prowadzą:

 

Dom Kultury „Praga” – kursy 1-9. Harmonogram rekrutacji można pobrać tutaj.

Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii – kursy 10-13

Głównym beneficjentem projektu pt. Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów jest Uniwersytet Warszawski, a głównym koordynatorem projektu – dr Anna Ogonowska z Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski w projekcie będą reprezentować także:

 • dr Kamil Zajączkowski,
 • dr Anna Ostrowska,
 • dr Jana Planavova-Latanowicz,
 • dr hab. Elżbieta Durys.

Trzej partnerzy projektu to:

Fundacja Instytut Nauk o Polityce reprezentowana przez

 • dr Karolinę Kochańczyk-Bonińską,
 • dra Jarosława Szczepańskiego,
 • Paulinę Kalinę.

Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii reprezentowana przez:

 • Agnieszkę Kaczmarczyk,
 • Katarzynę Mickiewicz.

Dom Kultury „Praga” reprezentowany przez:

 • Katarzynę Sołtys,
 • Marzenę Wieczorek-Starczewską,
 • Kamilę Kobus.

Zdjęcia i filmy dokumentujące realizację projektu w semestrze I

6 września 2019 r. 9.00-15.00 szkolenie dla asystentów kursu cyfrowego

 

Szkolenie Wolontariuszy 6 Września 2019 R.  Szkolenie Wolontariuszy 6.09.2019

 

13 września 2019 r. 9.00-15.00 uzupełniające szkolenie dla wolontariusza

Szkolenie Wolontariuszy 13 Września 2019 R_Easy Resize.com

12-13 września 2019 r. 10.00-16.00 kurs nr 1. Prawo spadkowe

Kurs 1 Prawo Spadkowe  13 Września 2019

14 września 2019 r. 9.00-15.00 kurs nr 10. Olimpiada na medal! Historia

Kurs 11 Olimpiada Z Historii  14 Września 2019

14 września 2019 r. 9.00-15.00 kurs nr 11. Olimpiada na medal! Wiedza o społeczeństwie

Kurs 10. Olimpiada Na Medal Historia

15 września 2019 r. 9.00-15.00 kurs nr 10. Olimpiada na medal! Historia

Olimpiada Z Historii 15 Września 2019

15 września 2019 r. 9.00-15.00 kurs nr 10. Olimpiada na medal! Wiedza o społeczeństwie

Olimpiada Z Wos 15 Września 2019

19-20 września 2019 r. 10.00-16.00 kurs 9. Cyfrowa podróż w czasie

20190919 Kurs Cyfrowy2

20190919 Kurs Cyfrowy1

20190920 Kurs 9

20190920 Kurs 9 (3)

20190920 Kurs 9 (2)

21 września 2019 r. 9.00-15.00 kurs nr 10. Olimpiada na medal! Historia

IMG_20190921_Historia

21 września 2019 r. 9.00-15.00 kurs nr 10. Olimpiada na medal! Wiedza o społeczeństwie

20190921 Wos Olimpiada

22 września 2019 r. 9.00-15.00 kurs nr 10. Olimpiada na medal! Historia

20190922 Hisotria Olimpiada

22 września 2019 r. 9.00-15.00 kurs nr 10. Olimpiada na medal! Wiedza o społeczeństwie

20190922 Wos Olimpiada

23 i 25 września 2019 r. 9.00-15.00 kurs nr 5. Zasada wzajemności

20190923 Kurs 5

20190925  Kurs 5 (2)

28 września 2019 r. 10.00-16.00 Kurs 6. Ochrona prawna osób starszych i chorych przed nadużyciami prawnymi

20190928 Nadużycia Prawne

28 września 2019 r. 9.00-15.00 Olimpiada na medal! Wiedza o społeczeństwie.

20190928 Wos

28 września 2019 r. 9.00-15.00 Olimpiada na medal! Historia

20190928 Historia

29 września 2019 r. godz. 9.00-15.00 Olimpiada na medal! Historia

20190929 Historia

29 września 2019 r. godz. 9.00-15.00 Olimpiada na medal! Wiedza o społeczeństwie

20190929 Wos2

29 września 2019 r. 10.00-16.00 Kurs 6. Ochrona prawna osób starszych i chorych przed nadużyciami prawnymi

20190929 Kurs 2

20190929 Kurs 2 (2)

5 października 2019 r. godz. 9.00-15.00 Olimpiada na medal! Historia

20191005 Histoira

5 października 2019 r. godz. 9.00-15.00 Olimpiada na medal! Wiedza o społeczeństwie

20191005 Wos1

5 października 2019 r. godz. 10.00-16.00 Historia w filmie, film w historii

20191005 Kurs 6

 

6 października 2019, godz. 9.00-15.00 Olimpiada na medal! Historia

IMG_20191006 Historia

IMG_20191006 Historia (2)

6 października 2019 r., godz. 9.00-15.00 Olimpiada na medial! Wiedza o społeczeństwie

12 października 2019 r. godz. 9.00-15.00 Olimpiada na medal! Historia

IMG_20191012_historia

12 października 2019 r., godz. 9.00-15.00 Olimpiada na medal! Wiedza o społeczeństwie

12 października 2019 r., godz. 10.00-16.00 Historia w filmie, film w historii

20191012 Film

19 października 2019 r. godz. 9.00-15.00 Olimpiada na medal! Wiedza o społeczeństwie

20191019_wos

19 października 2019 r. godz. 9.00-15.00 Olimpiada na medal! Historia

IMG_20191019_103247 (Copy)

19 października 2019 r. godz. 9.00-15.00 Dobra czy zła technologia? Problemy etyczne we współczesnym świecie

20 października 2019 r. godz. 9.00-15.00 Olimpiada na medal! Wiedza o społeczeństwie

20191020_1wos

27 października 2019 r. godz. 9.00-15.00 Olimpiada na medal! Historia

IMG_20191027_103720 (Copy)

20 października 2019 r. godz. 9.00-15.00 Dobra czy zła technologia? Problemy etyczne we współczesnym świecie

18 listopada 2019 r. godz. 10.30-13.30 Dobra czy zła technologia? Problemy etyczne we współczesnym świecie.

Etyka Kurs Wyjazdowy 18112019

Etyka Kurs Wyjazdowy 18112019 (2)

 

25 listopada 2019 r. godz. 10.30-13.30 Dobra czy zła technologia? Problemy etyczne we współczesnym świecie.

IMG_20191125_104835

 

2 grudnia 2019 r. godz. 10.30-13.30 Dobra czy zła technologia? Problemy etyczne we współczesnym świecie.

Kurs Etyczny 2 Grudnia 2019

9 grudnia 2019 r. godz. 10.30-13.30 Dobra czy zła technologia? Problemy etyczne we współczesnym świecie

20191209 Kurs Etyczny

 

3 i 10 grudnia 2019 r. godz. 14.00-20.00 Historia w filmie. Film w historii

20191203 Kurs Filmowy

20191210 Kurs Filmowy

 

 

Uniwersytet Warszawski zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z realizacją projektu pn. „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów” zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

 

Na stronie ministra inwestycji i rozwoju zamieszczane są i aktualizowane regulacje dotyczące pozostałych kwestii.

Wzór karty uczestnika projektu

Oświadczenie uczestnika projektu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

 

14-15 września 2019 r. Pierwsze kursy młodzieżowe

W dniach 14 i 15 września 2019 r. w siedzibie Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego pojawiła się duża grupa młodych ludzi spragnionych wiedzy. Są to osoby przygotowujące się do olimpiady z wiedzy o społeczeństwie i historii. Mamy nadzieję, że w przyszłości staną się studentami Uniwersytetu Warszawskiego. 

Kurs 11 Olimpiada Z Historii  14 Września 2019

Kurs 10. Olimpiada Na Medal Historia


12-13 września 2019 r. Pierwsza edycja kursu nr 1. Prawo spadkowe

W dniu 12 września 2019 r. rozpoczęła się kolejna faza projektu „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów”. Lider projektu i jego partnerzy zaczęli udzielać wsparcia pierwszym docelowym uczestnikom projektu. Pierwszy zrealizowany kurs był poświęcony prawu spadkowemu i był dedykowany dla uczestników z drugiego lub trzeciego wieku. Uczestnicy zakończyli kurs bardzo zadowoleni!!!

Kurs 1 Prawo Spadkowe  13 Września 2019


W dniu 6 i 13 września 2019 r. Szkolenie dla wolontariuszy 

Na etapie przygotowawczym pierwszego semestru zajęć w projekcie „Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów” przeszkolonych zostało 5 wolontariuszy, którzy będą pełnić funkcję asystentów prowadzącego kurs nr 9. Cyfrowa podróż w czasie – biblioteki cyfrowe dla miłośników historii Warszawy i Mazowsza.

Szkolenie Wolontariuszy 6.09.2019    Szkolenie Wolontariuszy 6 Września 2019 R.   Szkolenie Wolontariuszy 13 Września 2019 R_Easy Resize.com

23 sierpnia 2019 r. konkurs na prowadzących zajęcia

Ogłoszono wewnętrzny uniwersytecki konkurs na prowadzących kursy od 1 do 9 w projekcie. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.


13 sierpnia 2019 r. Poszukiwani wolontariusze

Ogłoszono konkurs na wolontariuszy do pomocy prowadzącemu kurs nr 9. Cyfrowa podróż w czasie – biblioteki cyfrowe dla miłośników historii Warszawy i Mazowsza. Szczegóły tutaj


Sierpień 2019 r. Trwają ostatnie prace nad przygotowaniem 13 podręczników do kursów 

Podręczniki


Czerwiec 2019 r. Zakończono prace nad konspektami metodycznymi do 13 kursów.

 

Kurs5 Kurs6 Kurs8


9 maja 2019 r. robocze spotkanie Partnerów projektu i Rady Partnerstwa omawiające postępy prac nad konspektami metodycznymi oraz podręcznikami. Zaczęto tworzyć harmonogram pierwszego semestru zajęć. Zaprezentowano także szczegółowe zasady rekrutacji na kursy drugiego i trzeciego wieku.
 

IMG_20190509_112447


25 kwietnia 2019 r. troje kolejnych osób – reprezentantów Partnerów w projekcie wzięło udział w szkoleniu dotyczącym systemu SL2014.


19 marca 2019 r. troje uczestników projektów – reprezentantów Lidera i dwóch Partnerów wzięło udział w szkoleniu dotyczącym systemu SL2014, w którym rozliczany jest projekt.

 

Szkolenie SL2014


14 marca 2019 r. Centrum Europejskie ogłosiło uzupełniający konkurs na metodyków, którzy w w 3-osobowych zespołach opracują rekomendacje metodyczne do 2 kursów. Szczegóły konkursu można znaleźć tutaj


28 lutego 2019 r. odbyło się spotkanie Partnerów projektu pn. Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów, na którym powołano do życia Radę Partnerstwa, w skład której weszły następujące osoby:

 • Anna Ogonowska, Uniwersytet Warszawski,
 • Kamil Zajączkowski, Uniwersytet Warszawski,
 • Karolina Kochańczyk-Bonińska, Fundacja Instytut Nauki o Polityce,
 • Jarosław Szczepański, Fundacja Instytut Nauki o Polityce,
 • Agnieszka Kaczmarczyk, Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii,
 • Katarzyna Mickiewicz, Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii,
 • Katarzyna Sołtys, Dom Kultury „Praga”,
 • Marzena Wieczorek-Starczewska, Dom Kultury „Praga”.

Wybrano także przewodniczącą Rady – dr Annę Ogonowska oraz wiceprzewodniczącego – dra Jarosława Szczepańskiego.

Zatwierdzono ostatecznie skład zespołów metodyków oraz wyznaczono autorów podręczników.


12 lutego 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisało z Uniwersytetem Warszawskim, reprezentującym także partnerów – Fundację Instytut Nauki o Polityce, Fundację Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii oraz Dom Kultury „Praga” – umowę na dofinansowanie projektu pt. Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów. Oznacza to, że tego dnia rozpoczął się projekt.

Tego dnia w siedzibach Lidera i Partnerów projektu zawisły plakaty informujące o realizacji projektu i jego dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Plakat Informacyjny

 

Oprócz tego na stronach internetowych Lidera i Partnerów pojawiły się informacje o realizacji projektu.

 

Dzialania Info1

Dzialania Info4 Praga

 

Dzialania Info2 Inop.jpg Dzialania Info3 Duch


12 lutego 2019 r. Centrum Europejskie ogłosiło konkurs na metodyków, którzy w w 3-osobowych zespołach opracują rekomendacje metodyczne do 13 kursów. Szczegóły konkursu można znaleźć tutaj. Na zgłoszenia czekamy do 22 lutego. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca lutego.


6 lutego 2019 r. odbyło się robocze spotkanie partnerów projektu Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów w celu omówienia organizacji prac oraz ustalenia planu pracy w pierwszym etapie projektu. Na spotkaniu ustalono tryb pracy 3-osobowych zespołów, których zadaniem jest przygotowanie konspektów 13 kursów przygotowywanych w projekcie. Dyskutowano także nad składem zespołów oraz wyborem autorów podręczników do kursów. Zaprezentowano także logo projektu.

Spotkanie1